Referentienummer: 39269

Stadgenoot
Voorzitter Raad van Commissarissen
39269

Voorzitter Raad van Commissarissen

Stevige en verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring, gevoel voor vraagstukken in de samenleving en een visie op de maatschappelijke meerwaarde van woningcorporaties

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Stadgenoot zijn wij op zoek naar een stevige en verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring, gevoel voor vraagstukken in de samenleving en een visie op de maatschappelijke meerwaarde van woningcorporaties
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Stadgenoot heeft een duidelijke visie op de werkgeversrol en neemt een actieve rol als het gaat om inrichting van de top. De raad is nauw betrokken en heeft nadrukkelijk ook aandacht voor ontwikkeling en werkplezier van het bestuur door ogen en oren open te houden voor dynamiek in de top en cultuur van de organisatie.
Vanuit zijn adviserende rol denkt de RvC mee over de maatschappelijke en volkshuisvestelijke dilemma’s waar bestuur en organisatie voor staan en over de strategische keuzes die Stadgenoot daarin moet maken.
Als toezichthouder heeft de Raad van Commissarissen een helder toezicht- en toetsingskader opgesteld dat als handvat dient bij het beoordelen van de continuïteit van de organisatie en het behalen van de maatschappelijke resultaten.

Eind 2021 ontstaat binnen de Raad van Commissarissen van Stadgenoot een vacature van voorzitter. De RvC hecht gezien de opgaven voor Stadgenoot aan continuïteit in de voorzittersrol en heeft daarom besloten de vacature extern in te vullen met een kandidaat die deze rol twee volledige termijnen kan vervullen.

Profiel voorzitter Raad van Commissarissen
De taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter zijn in artikel 8 van het reglement van de Raad van Commissarissen opgenomen. Dit reglement is te vinden op de website van Stadgenoot. Vanuit bovenstaand profiel wordt van de nieuwe voorzitter verwacht dat hij/zij bij het vervullen van deze taken en verantwoordelijkheden:
  • een visie heeft op maatschappelijke ontwikkelingen, daarbij van ‘buiten naar binnen’ en vice versa kijkt en denkt in kansen en mogelijkheden;
  • ervaring meebrengt met strategische besluitvormingsprocessen, zowel ingegeven vanuit maatschappelijke ontwikkelingen als door interne vraagstukken in de organisatie;
  • in staat is relevante in- en externe signalen op te vangen en te wegen in de context van de volkshuisvestelijke opgaven;
  • als sterk verbindend persoon binnen een collegiaal team recht weet te doen aan ieders inbreng en weet daarbij balans te houden tussen ruimte geven, initiëren, structureren en interveniëren;
  • in staat is tot onafhankelijke oordeelsvorming door diversiteit van perspectieven te verzamelen, scherpte en verdieping in het gesprek aan te brengen en het kritisch vermogen van de RvC weet te verhogen;
  • besluitvaardig is en daarin verschillende inzichten en perspectieven goed tegen elkaar kan afwegen om tot een logische en voor eenieder herkenbare afweging komen;
  • in staat is om als klankbord te dienen voor reflectie op relevante thema’s in de samenleving, de volkshuisvesting, de ontwikkeling van de organisatie en op toezicht;
  • de spil vormt in het samenspel tussen bestuur en toezicht en door voorbeeldgedrag aangeeft wat rolbewustzijn inhoudt;
  • het onbetwiste interne en externe gezag heeft om als voorzitter op te treden;
  • zich bewaker toont van het belang van good governance, compliance en (externe) verantwoording van de RvC.
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
stadgenoot
Stadgenoot | Amsterdam
Stadgenoot heeft als woningcorporatie met 30.000 woningen en stevige positie in Amsterdam en kan daarmee daadwerkelijk een verschil maken. Dagelijks werken ruim 300 mensen daarom aan betaalbare woningen in een bijzondere stad, met aandacht voor de karakteristieke mix tussen verschillende mensen en bedrijven. Zowel voor zittende huurders als voor nieuwkomers. De kernwaarden bevlogen, realistisch, eenvoudig, verbindend en respectvol zijn leidend voor het handelen.

header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)