Referentienummer: 59029

Thius
Directeur-bestuurder
59029

Directeur-bestuurder

Een verbindende en betrokken directeur-bestuurder met affiniteit voor sociale vastgoedontwikkeling, die met visie richting geeft aan het gezamenlijk realiseren van de maatschappelijke doelen

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Thius zoeken wij een verbindende en betrokken directeur-bestuurder met affiniteit voor sociale vastgoedontwikkeling, die met visie richting geeft aan het gezamenlijk realiseren van de maatschappelijke doelen.
Woningcorporatie Thius is ontstaan uit een fusie tussen de corporaties SWB uit Lienden en SCW uit Tiel. Thius heeft een grote volkshuisvestelijke opgave en investeert daarom in voldoende en betaalbare woningen, nu en in de toekomst. Ook het renoveren en verduurzamen van de bestaande woningen staat hoog op de agenda om zo te transformeren naar een toekomstbestendig bezit en de woonlasten voor bewoners laag te houden.

Als woningcorporatie werkt Thius nauw samen met partners, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid maar vanuit een gedeelde opgave in het wonen. In dat kader is het nodig om de strategische visie op volkshuisvesting, de uitdagingen die daarbij horen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid én de bijdrage die Thius daaraan kan leveren verder te ontwikkelen en uit te dragen.

Het afgelopen jaar heeft het inrichten van de nieuwe fusie-organisatie centraal gestaan. Het verder professionaliseren van de organisatie en het ontwikkelen van een eigen cultuur en identiteit zal de komende jaren nog gerichte aandacht vragen. Daarin past gerichte sturing op en verdere ontwikkeling van het klantdenken en de huurder centraal zetten.

Per september 2022 zal de huidige directeur-bestuurder de organisatie gaan verlaten. De Raad van Commissarissen van Thius is daarom op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder.
Profiel
De directeur-bestuurder beschikt over de volgende kwaliteiten:  
     • heeft kennis van en een duidelijke strategische visie op volkshuisvesting, de rol van woningcorporaties daarin en de uitdagingen die daar op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid bij horen;
     • heeft gevoel bij de problematiek van stad én dorp, de regionale dynamiek en wat dit betekent voor de opgaven van Thius;
     • is in staat externe ontwikkelingen te vertalen naar gevolgen voor Thius;
     • heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en governance verhoudingen en de daarbij horende interne en externe rollen en verantwoordelijkheden;
     • zoekt actief samenwerking met gemeenten en andere maatschappelijke partners in de regio en opereert daarin als boegbeeld voor de organisatie;
     • heeft een hands-on mentaliteit en toont zich als een teamspeler met een natuurlijk overwicht die vertrouwen geeft en gebruik maakt van de kracht en professionaliteit van medewerkers in de organisatie;
     • heeft aandacht voor en is bewaker van eenduidige en tijdige interne en externe communicatie;
     • is een leider die in staat is om met overtuigingskracht mensen mee te nemen en draagvlak te creëren;
     • is een bevlogen en inspirerende persoonlijkheid en weet vanuit een positieve benadering mensen te enthousiasmeren en stimuleren;
     • stuurt vanuit vertrouwen en heeft empathisch vermogen om zich in anderen in te leven en aan te voelen wat er speelt;
     • weet als cultuurdrager het goede voorbeeld te geven in het vergroten van het lerend vermogen door ook eigen kwetsbaarheid te durven tonen;
     • is als netwerker in staat om in korte tijd nieuwe relaties op te bouwen en bestaande relaties op een duurzame wijze verder te verstevigen;
     • is duidelijk en koersvast, kan kritisch zijn wanneer nodig en houdt de langere termijnkoers van Thius voor ogen;
     • toont daadkracht in besluitvorming, staat daarin open voor argumentaties die anderen inbrengen en durft indien nodig moeilijke beslissingen te nemen of af te wijken van gebaande paden;
     • is zichtbaar en toegankelijk en makkelijk benaderbaar voor medewerkers in de organisatie;
     • kan zich goed verplaatsen in de problematiek van huurders, houdt het belang van huidige én toekomstige huurders voor ogen en betrekt Huurdersbelangenorganisatie De Vooruitgang als gelijkwaardige gesprekspartner;
     • beschikt in algemene zin over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage in de profielschets).
 
Functie-eisen
Er wordt de volgende relevante ervaring en achtergrond gevraagd:
    • academisch werk- en denkniveau;
    • ruime leidinggevende ervaring en bestuurlijke kwaliteiten;
    • bewezen ervaring met het optimaliseren van bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling- en vernieuwing. In het bijzonder affiniteit met acquisitie, ontwikkeling en vastgoed;
    • een eigen visie op maatschappelijke opgaven;
    • ervaring in samenwerking met stakeholders en het onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden;
    • aantoonbare betrokkenheid bij de maatschappelijke doelen van Thius en affiniteit met huurders.
De vacature is vervuld
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Drukwerk
Woningcorporatie Thius | Tiel
Thius biedt ruim 8.000 betaalbare woningen in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. Leefbare en vitale dorpen, wijken en buurten vinden zij eveneens belangrijk. Net als een maatschappij waarin iedereen naar eigen vermogen meedoet en niemand wordt uitgesloten.