Referentienummer: 59030

Stadgenoot
Lid Raad van Bestuur/CFO
59030

Lid Raad van Bestuur

Innovatieve en gedreven CFO die vanuit maatschappelijke betrokkenheid en met expertise op het gebied van bedrijfsvoering, processturing en digitalisering betekenis kan geven aan de ambities van Stadgenoot

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Stadgenoot zoeken wij een innovatieve en gedreven CFO die vanuit maatschappelijke betrokkenheid en met expertise op het gebied van bedrijfsvoering, processturing en digitalisering betekenis kan geven aan de ambities van Stadgenoot. 
Stadgenoot kent een tweehoofdig bestuur. Vanuit een collegiaal bestuur, bestaande uit een Bestuursvoorzitter en een lid Raad van Bestuur, ieder met een eigen portefeuille, geven de leden gezamenlijk sturing aan de organisatie. Dat doen zij vanuit een gelijkwaardige positie samen met de Directieraad van Stadgenoot.
De Directieraad bestaat uit de directeuren van de vier bedrijfsonderdelen. Het kernprocessen verhuur, gebiedsbeheer en dagelijks onderhoud zijn ondergebracht bij het bedrijfsonderdeel Klant & Woning. De vastgoedgerichte projecten zijn belegd bij het bedrijfsonderdeel Vastgoed & Ontwikkeling. De bedrijfsonderdelen Strategie & Portefeuille en Financiën & Bedrijfsvoering zorgen voor de financiële en volkshuisvestelijke sturing.

Na tien jaar zal één van de huidige bestuurders Stadgenoot gaan verlaten. De Raad van Commissarissen van Stadgenoot is daarom op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Bestuur.
Profiel
De specifieke Amsterdamse context en de bijzondere positie van Stadgenoot vragen om een bestuurder die:
 • zich laat kenmerken als iemand die met een innovatieve blik en inspirerende instelling bouwt aan een toekomstbestendige organisatie: stuurt vanuit een zakelijke en kostenbewuste insteek op een efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke middelen;
 • een duidelijk eigen visie heeft op de toegevoegde waarde van woningcorporaties: begrijpt de complexiteit van het maatschappelijk speelveld, weet de positionering van Stadgenoot daarin te plaatsen en is bereid om actuele vraagstukken die impact daarop hebben ook landelijk te agenderen;
 • een helder toekomstbeeld heeft van de betekenis van digitalisering: is in staat deze te vertalen naar een digitale agenda voor de dienstverlening naar huurders en kan duiden wat de impact hiervan is voor een moderne organisatie;
 • consistent is in denken en doen: maakt dingen af en doet wat nodig is om het eindresultaat te behalen, schuwt het niet om lastige onderwerpen te benoemen en bespreekbaar te maken;
 • daadkracht toont in besluitvorming: is standvastig, maar staat open voor argumentatie, verschillende perspectieven en nuances die anderen inbrengen;
 • het scherpe gesprek durft te voeren en oog heeft voor groepsdynamiek en onderstromen: is daarin duidelijk en draait niet om zaken heen;
 • grenzen stelt op de inhoud indien nodig en in de relatie wanneer nuttig: doet dat op een dusdanige manier dat een stabiel fundament voor de organisatie wordt gecreëerd en daarbij ook mensen in beweging worden gebracht;
 • met een oprecht open houding naar de ander en vanuit een sterk verbindend vermogen de dialoog voert: is scherp en sensitief tegelijk en organiseert daarmee kracht en tegenkracht;
 • vanuit reflecterend vermogen en humor in staat is om te relativeren: daarnaast nuchter, realistisch en gericht op verbindend en dienend leiderschap dat wordt ingegeven vanuit een moreel kompas;
 • kwaliteit van karakter toont door empathisch vermogen en persoonlijke betrokkenheid: is laagdrempelig, zichtbaar en makkelijk benaderbaar, zowel voor collega's en huurders;
 • het principe van ‘practice what you preach’ heeft doorleefd: toont als cultuurdrager voorbeeldgedrag;
 • in algemene zin beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage).
Voor meer informatie verwijzen we naar het opgestelde profiel.
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk te reageren.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
stadgenoot
Stadgenoot| Amsterdam
Stadgenoot heeft met 30.000 woningen als woningcorporatie een stevige positie in Amsterdam en kan daarmee daadwerkelijk een verschil maken. Dagelijks werken ruim 300 mensen daarom aan betaalbare woningen in een toegankelijke stad.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)