Referentienummer: 59034

Servatius
Directeur-bestuurder
59034

Directeur-bestuurder

Inspirerende directeur-bestuurder die met de juiste balans zowel intern alsook extern de verbinding weet te leggen

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Servatius zoeken wij een inspirerende directeur-bestuurder die met de juiste balans zowel intern alsook extern de verbinding weet te leggen
Servatius wil een maatschappelijk ondernemer zijn: Samenwerken met partners en de huurderbelangenorganisatie, een wendbare en eigentijdse organisatie, zorgen voor continuïteit op zowel volkshuisvestelijk als financieel vlak. Op het gebied van service & dienstverlening wil Servatius de tevredenheid van de huurders nog verder verhogen, door beschikbaarheid, besluitvaardigheid en bejegening te verbeteren. Naast een grote opgave op het gebied van het verduurzamen van de woningvoorraad in relatie tot betaalbaarheid, gaat het natuurlijk ook om de kwaliteit van leven. Er ligt een gezonde basis met voldoende kansen om te vernieuwen in een geweldige stad!

Eind 2022 zal de huidige directeur-bestuurder de organisatie gaan verlaten. De Raad van Commissarissen van Servatius is daarom op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder.
Profiel
De nieuwe directeur-bestuurder heeft samen met het managementteam de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de ambities van Servatius worden verwezenlijkt. 
Servatius heeft behoefte aan een nieuwe directeur-bestuurder die vanuit vertrouwen en oprecht interesse mensen in hun kracht kan zetten en daarbij durft los te laten, tegengeluid weet te waarderen, maar uiteindelijk wel daadkracht toont, rolvast is en keuzes durft te maken.

De directeur-bestuurder beschikt over de volgende kwaliteiten:  
     • heeft kennis van volkshuisvesting of is in staat zich de materie snel eigen te maken, om daarmee tot een duidelijke visie te komen op volkshuisvesting, de rol van woningcorporaties daarin en in het bijzonder de uitdagingen die daar bij horen;
     • is een teambuilder die van Servatius een echte High Performing Organisatie kan maken;
     • heeft oog voor de ‘next step’ en kan ook de organisatie motiveren om twee stappen verder te denken;
     • heeft een pragmatische insteek en toont zich een teamspeler met een natuurlijk overwicht die vertrouwen geeft en gebruik maakt van de kracht en professionaliteit van medewerkers in de organisatie;
     • is in staat om op tactvolle wijze de dialoog aan te gaan, de verschillende belangen af te wegen en op basis daarvan een besluit te nemen;
     • heeft een open, eerlijke en toegankelijke persoonlijkheid met een luisterend oor en groot sociaal hart voor huurders, medewerkers en partners in het netwerk;
     • heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en governance verhoudingen en is scherp op de daarbij horende interne en externe rollen en verantwoordelijkheden;
     • is als bruggenbouwer en boegbeeld voor de organisatie in staat om in korte tijd nieuwe relaties op te bouwen en bestaande relaties op een duurzame wijze verder te verstevigen;
     • is een bevlogen en inspirerende persoonlijkheid en weet vanuit een positieve benadering mensen te enthousiasmeren en stimuleren;
     • is duidelijk en koersvast, kan kritisch zijn wanneer nodig en houdt de langere termijnkoers van Servatius voor ogen.
Functie-eisen
Er wordt de volgende relevante ervaring en achtergrond gevraagd:
    • academisch werk- en denkniveau;
    • ruime leidinggevende en bestuurlijke kwaliteiten;
    • ervaring met procesmanagement met focus op klanttevredenheid, efficiency en kwaliteit;
    • affiniteit met digitalisering, data en informatievooziening;
    • een eigen visie op maatschappelijke opgaven, en in het bijzonder op vraagstukken op het gebied van vastgoed & duurzaamheid en sociaal beheer;
    • ervaring in samenwerking met stakeholders en het onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden;
    • aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de doelen van Servatius en huurders.
Reactie en procedure
Bent u die verbindende en inspirerende directeur-bestuurder die Servatius verder kan ontwikkelen naar een corporatie van de toekomst? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Anna Ermers, telefoon: (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl, o.v.v. ref.nr. 59034.

Reageren is nog mogelijk tot uiterlijk 10 mei 2022.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo-header servatius
Servatius | Maastricht
Servatius is een vooruitstrevende woningcorporatie met zo'n 10.000 verhuureenheden in Maastricht-Heuvelland, een uitdagend werkgebied.
Servatius zorgt vooral voor woningen voor iedereen die aangewezen is op sociale huur: gezinnen, senioren, studenten, starters, etc. De doelgroep is divers in afkomst, opleiding, inkomen, gezondheid en welbevinden.