Referentienummer: 39285

Rijswijk Wonen
Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders met profiel Volkshuisvesting
39285

Lid Raad van Commissarissen

Een bevlogen huurderscommissaris met kennis van volkshuisvesting en affiniteit met wonen en zorg

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Rijswijk Wonen zijn wij op zoek naar een bevlogen huurderscommissaris met kennis van volkshuisvesting en affiniteit met wonen en zorg
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Rijswijk Wonen bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn twee leden benoemd op voordracht van de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR). De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever van de directeur-bestuurder.

Er ontstaan op korte termijn twee vacatures binnen de RvC van Rijswijk Wonen:
  • Een huurderscommissaris met profiel Volkshuisvesting, met affiniteit met wonen en zorg
  • Een commissaris met profiel Financiën, met kennis van ICT en digitalisering

Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen is bij voorkeur minimaal één van de kandidaten een vrouw en heeft één van de kandidaten binding met het werkgebied. De raad wil breed de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders of toezichthouders met een niet westerse achtergrond uit om te reageren.
Bewonersvereniging Rijswijk
Huurdersorganisatie Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) behartigt de collectieve belangen van alle huurders van Rijswijk Wonen. Het bestuur bestaat uit zeven huurders. De BVR vertegenwoordigt de huurders in overlegsituaties met Rijswijk Wonen en andere gesprekspartners, op elk niveau.
Huurderscommissaris met profiel Volkshuisvesting
Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:
  • visie heeft op de volkshuisvesting en de (toekomstige) rol van de corporatie in de samenleving;
  • op de hoogte is van de maatschappelijke opgaven in het werkgebied, zoals kwetsbare doelgroepen en ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
  • kennis heeft van en/of ervaring heeft met woon- en volkshuisvestelijke vraagstukken en de complexiteit van het maatschappelijk en politiek speelveld goed weet te duiden;
  • oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
  • goed de huurdersinvalshoek binnen de RvC kan verwoorden;
  • een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regio en/of het werkgebied van Rijswijk Wonen.
Het is niet meer mogelijk te reageren op deze vacature
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Logo
Rijswijk Wonen | Rijswijk
Rijswijk Wonen is een woningcorporatie met ruim 6.000 woningen, werkzaam in de regionale woningmarkt Haaglanden.

Als zichtbare en lokaal verbonden partner bouwen zij mee aan een sterk Rijswijk.