Referentienummer: 39286

Rijswijk Wonen
Lid Raad van Commissarissen profiel Financiën
39286

Lid Raad van Commissarissen

Een scherpe toezichthouder met financiële expertise en kennis van ICT en digitalisering

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Rijswijk Wonen zijn wij op zoek naar een scherpe toezichthouder met financiële expertise en kennis van ICT en digitalisering 
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Rijswijk Wonen bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn twee leden benoemd op voordracht van de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR). De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever van de directeur-bestuurder.

Er ontstaan op korte termijn twee vacatures binnen de RvC van Rijswijk Wonen:
  • Een commissaris met profiel Financiën, met kennis van ICT en digitalisering
  • Een huurderscommissaris met profiel Volkshuisvesting, met affiniteit met wonen en zorg

Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen is bij voorkeur minimaal één van de kandidaten een vrouw en heeft één van de kandidaten binding met het werkgebied. De raad wil breed de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders of toezichthouders met een niet westerse achtergrond uit om te reageren.
Bewonersvereniging Rijswijk
Huurdersorganisatie Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) behartigt de collectieve belangen van alle huurders van Rijswijk Wonen. Het bestuur bestaat uit zeven huurders. De BVR vertegenwoordigt de huurders in overlegsituaties met Rijswijk Wonen en andere gesprekspartners, op elk niveau.
Lid Raad van Commissarissen profiel Financiën
Deze kandidaat wordt lid van de auditcommissie en is op termijn voorzitter van de auditcommissie.

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:
  • een financiële achtergrond meebrengt, bij voorkeur vanuit de corporatiesector;
  • gewend is te werken in een complex bestuurlijke omgeving met interne en externe stakeholders;
  • kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit;
  • kennis heeft van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, fiscaliteit, treasury en beleggingen;
  • een stevig gevoel heeft voor financiële risico’s, ruime ervaring met risicomanagement, alsmede het beoordelen van investeringsbeslissingen;
  • een scherpe en daadkrachtige gesprekspartner is voor de externe accountant en rol kan innemen in de auditcommissie;
  • kennis heeft van ICT en digitalisering;
  • bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft in combinatie met toezichthoudende kwaliteiten.
 
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Logo
Rijswijk Wonen | Rijswijk
Rijswijk Wonen is een woningcorporatie met ruim 6.000 woningen, werkzaam in de regionale woningmarkt Haaglanden.

Als zichtbare en lokaal verbonden partner bouwen zij mee aan een sterk Rijswijk.