Referentienummer: 39282

Ons Huis
Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders
39282

Lid Raad van Commissarissen

Positief kritische toezichthouder, tevens voorzitter van de auditcommissie, met hart voor volkshuisvesting en financiële achtergrond

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Ons Huis zijn wij op zoek naar een positief kritische toezichthouder, tevens voorzitter van de auditcommissie, met hart voor volkshuisvesting en financiële achtergrond
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Ons Huis bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn twee leden op voordracht van de huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelang Ons Huis (SHOH) benoemd. De RvC houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Ons Huis. Vanuit haar klankbordrol fungeert de RvC als sparringpartner voor de bestuurder in het ontwikkelen van strategisch beleid en in gesprekken over de positionering van de corporatie in het maatschappelijk speelveld. De RvC van Ons Huis vergadert circa 6/7 keer per jaar in voltallige samenstelling.

In verband met het aflopen van de maximale benoemingstermijn van één van de leden is de RvC van Ons Huis op zoek naar een nieuw lid. Het betreft een zetel op voordracht van de huurders.
Stichting Huurdersbelang Ons Huis
Stichting Huurdersbelang Ons Huis (SHOH) is opgericht in 2013 met als doel de belangen te behartigen van de huurders en bewoners van woningen die in beheer zijn bij Ons Huis. SHOH heeft op regelmatige basis overleg met Ons Huis. Daarin leveren zij een bijdrage in de totstandkoming van het beleid en de vertaling daarvan in bijvoorbeeld huurverhogingen, sloopplannen, nieuwbouw en renovaties. Daarnaast geeft de SHOH waar relevant voorlichting aan bewonerscommissies en individuele huurders.
Profiel lid Raad van Commissarissen
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
 • een financiële achtergrond meebrengt (bijvoorbeeld als registeraccountant of registercontroller;
 • een brede relevante ervaring meebrengt;
 • inzicht heeft in bestuurlijke, financiële en juridische consequenties van besluiten en deze weet te wegen in het kader van de maatschappelijke opgaven;
 • als voorzitter van de auditcommissie in staat is om overige leden van de RvC mee te nemen in financiële afwegingen;
 • kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit;
 • kennis heeft van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, treasury en beleggingen;
 • een stevig gevoel heeft voor financiële risico’s voor de corporatie, ruime ervaring met risicomanagement, alsmede het beoordelen van investeringsbeslissingen;
 • een scherpe en daadkrachtige gesprekspartner is voor de externe accountant;
 • een klankbord is op financieel gebied richting de overige RvC leden, directeur-bestuurder en organisatie;
 • gewend is te werken in een complex bestuurlijke omgeving met interne en externe stakeholders;
 • kennis en/of ervaring heeft met huurdersbelangen of cliëntenraden;
 • zicht heeft op de leefwereld van huurders en de huurderinvalshoek goed kan verwoorden in de RvC.

Gelet op de huidige samenstelling van de RvC nodigen we jonge en wellicht minder ervaren toezichthouders die voldoen aan het profiel uit om te reageren op dit profiel.
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo Ons Huis
Ons Huis | Enschede
Woningcorporatie Ons Huis vervult al meer dan 100 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Enschede. Goed wonen is immers een basisbehoefte voor mensen om deel te nemen aan het sociale en maatschappelijk leven.

Ons Huis levert daarin een bijdrage met een breed en divers woningaanbod. Naast reguliere woningen bezit zij ook maatschappelijk- en zorgvastgoed, dat wordt verhuurd door de zorginstellingen waar Ons Huis mee samenwerkt.