Referentienummer: 39295

Nijestee
Profiel RvC lid namens de huurders
39295

Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders

Bevlogen huurdercommissaris met visie op huurders(participatie)

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Nijestee zijn wij op zoek naar een bevlogen huurdercommissaris met visie op huurders(participatie)
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Nijestee bestaat uit zes leden, waarvan er twee op voordracht van huurders zijn benoemd. Circa zesmaal per jaar vergadert de RvC in voltallige samenstelling. Als onderdeel van de RvC zijn daarnaast twee commissies actief: de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Deze commissies adviseren en ondersteunen de RvC in de voorbereiding op specifieke onderwerpen.

Vanwege het vertrek van twee van de leden van de Raad van Commissarissen ontstaan per 20 mei 2023 twee vacatures:
  • Lid Raad van Commissarissen namens de huurders
  • Lid Raad van Commissarissen profiel Vastgoedontwikkeling en -beheer
Huurdersraad Nijestee
Stichting Huurdersraad Nijestee is de formele overlegpartner van Nijestee volgens de Wet op het overleg huurders verhuurder. De raad is een groep van tien huurders met verschillende achtergronden die Nijestee gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. De Huurdersraad is onafhankelijk en heeft een samenwerkingsovereenkomst met Nijestee gesloten. Nijestee voorziet de Huurdersraad tijdig van informatie om goede gesprekspartners van elkaar te kunnen zijn. Om te weten wat er leeft, organiseert de Huurdersraad bijeenkomsten in buurthuizen en een jaarvergadering voor de huurders.
Profiel huurderscommissaris
Er wordt gezocht naar een kandidaat uit de regio, die vanuit het vertrouwen van de Huurdersraad de huurdersinvalshoek binnen de Raad van Commissarissen goed kan verwoorden.

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:
  • een duidelijke visie heeft op huurders(participatie) nu en in de toekomst
  • aantoonbare affiniteit heeft met de missie van de volkshuisvesting, bij voorkeur in een stedelijke context
  • brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid toont, in het bijzonder affiniteit heeft met de vraagstukken van een grote stad en de leefbaarheid van wijken en buurten
  • een bijdrage levert aan de beweging die Nijestee maakt naar een wendbare organisatie waar blijvend wordt gewerkt aan het toevoegen van waarde
  • een brug weet te slaan tussen verschillende belangen, indien nodig
  • regionale binding heeft, weet hoe de stad is opgebouwd en wat er speelt
  • zichtbaar en aanspreekbaar is en er écht voor de huurders wil zijn
  • beschikt over ondernemerschap
De procedure is afgesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Nijestee
Nijestee | Groningen
Nijestee verhuurt, beheert en bouwt al meer dan 100 jaar sociale huurwoningen in de stad Groningen en is de grootste woningcorporatie die in de stad werkzaam is. Begin 2023 verhuurt en beheert Nijestee circa 14.000 huurwoningen in bijna alle wijken, waarvan het merendeel sociale huurwoningen betreft. Daarmee biedt Nijestee betaalbare en goede huisvesting aan zo’n 22.000 mensen.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)