Referentienummer: 59031

Mercatus
Directeur-bestuurder
59031

Directeur-bestuurder

Verbindende en betrokken directeur-bestuurder die vanuit maatschappelijke gedrevenheid wil bijdragen aan het realiseren van de ambities van Mercatus

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Mercatus zoeken wij een verbindende en betrokken directeur-bestuurder die vanuit maatschappelijke gedrevenheid wil bijdragen aan het realiseren van de ambities
Als woningcorporatie beweegt Mercatus in een dynamische omgeving, binnen een tijdperk van verandering. In de Noordoostpolder liggen belangrijke volkshuisvestelijke uitdagingen, waar Mercatus vanuit een financieel gezonde positie haar verantwoordelijkheid voor neemt. Betaalbaar wonen, nu en in de toekomst is daarbij het uitgangspunt. Om het verschil te kunnen (blijven) maken moeten echter scherpere en soms ook andere keuzes worden gemaakt.

Mercatus heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een professionele maatschappelijke woningcorporatie waarin de (toekomstige) bewoner centraal staat. Tegelijkertijd is er ruimte om verder te groeien naar een toekomstbestendige organisatie met verantwoordelijke medewerkers die vanuit heldere kaders de samenwerking met partners verder vormgeven.

Per juni 2022 zal de huidige directeur-bestuurder de organisatie gaan verlaten. De Raad van Commissarissen van Mercatus is daarom op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder.
Profiel
De nieuwe directeur-bestuurder heeft samen met het managementteam de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de ambities van Mercatus worden gerealiseerd. Het MT bestaat uit de bestuurder samen met de manager Wijken en Service, manager Verhuur & Financiën en de manager Vastgoed, Strategie en Beleid.

De directeur-bestuurder beschikt over de volgende kwaliteiten:  
     • heeft een duidelijke strategische visie op volkshuisvesting, de rol van woningcorporaties daarin en in het bijzonder de uitdagingen die daar op het gebied van duurzaamheid en vitale wijken bij horen;
     • is in staat nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar gevolgen en opgaven voor Mercatus en weet deze te organiseren én te (laten) implementeren;
     • heeft gevoel bij de historie en problematiek van de polder, de regionale dynamiek en wat dit betekent voor de opgaven van Mercatus;
     • zoekt actief samenwerking met gemeenten en andere maatschappelijke partners in de regio en opereert daarin als boegbeeld voor de organisatie;
     • heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en governance verhoudingen en is scherp op de daarbij horende interne en externe rollen en verantwoordelijkheden;
     • is als netwerker in staat om in korte tijd nieuwe relaties op te bouwen en bestaande relaties op een duurzame wijze verder te verstevigen;
     • heeft een pragmatische insteek en toont zich als een teamspeler met een natuurlijk overwicht die vertrouwen geeft en maakt gebruik van de kracht en professionaliteit van medewerkers in de organisatie;
     • heeft aandacht voor en is bewaker van eenduidige en tijdige interne en externe communicatie;
     • is in staat is om met overtuigingskracht en in begrijpelijke taal mensen mee te nemen en draagvlak te creëren;
     • is een bevlogen en inspirerende persoonlijkheid en weet vanuit een positieve benadering mensen te enthousiasmeren en stimuleren;
     • stuurt vanuit vertrouwen en heeft empathisch vermogen om zich in anderen in te leven en aan te voelen wat er speelt;
     • weet als cultuurdrager het goede voorbeeld te geven in het vergroten van het lerend vermogen door ook eigen kwetsbaarheid te durven tonen;
     • is duidelijk en koersvast, kan kritisch zijn wanneer nodig en houdt de langere termijnkoers van Mercatus voor ogen;
     • werkt vanuit vertrouwen en dialoog, staat daarbij open voor argumentaties van anderen en toont daadkracht in besluitvorming wanneer nodig;
     • stelt zich tussen de mensen, is zichtbaar, toegankelijk en makkelijk benaderbaar voor medewerkers in de organisatie, voor huurders en partners in het netwerk;
     • kan zich goed verplaatsen in de problematiek van huurders, houdt het belang van huidige én toekomstige huurders voor ogen en betrekt Stichting Huurdersbelang Mercatus als gelijkwaardige gesprekspartner;
     • beschikt in algemene zin over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage in profielschets).
 
Functie-eisen
Er wordt de volgende relevante ervaring en achtergrond gevraagd:
    • academisch werk- en denkniveau;
    • ruime leidinggevende ervaring en bestuurlijke kwaliteiten;
    • bewezen ervaring met vernieuwing en ontwikkeling;
    • een eigen visie op maatschappelijke opgaven, en in het bijzonder op vraagstukken op het gebied van duurzaamheid;
    • ervaring in samenwerking met stakeholders en het onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden;
    • aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de doelen van Mercatus en huurders;
    • bereidheid om actief binding met het werkgebied aan te gaan.
De  procedure is afgerond
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo
Mercatus | Emmeloord
Mercatus verhuurt als middelgrote woningcorporatie circa 4.500 woningen in Emmeloord en de tien dorpen in de Noordoostpolder. Zo’n 70 medewerkers maken zich dagelijks hard voor voldoende, betaalbare, goede en duurzame woningen in vitale wijken.