Referentienummer: 59028

Volkshuisvesting
Manager Financiën & Control
59028

Manager Financiën & Control

Kritische sparringpartner die met goed gevoel voor verhoudingen nieuwe verbindingen kan maken

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Volkshuisvesting zoeken wij een kritische sparringpartner die met goed gevoel voor verhoudingen nieuwe verbindingen kan maken
Volkshuisvesting is in beweging en bevindt zich in een nieuwe ontwikkelfase waarbij zij volop bezig is om richting en invulling te geven aan een nieuwe koers van de organisatie. Om de visie en missie waar te maken is vorig jaar de inrichting van de organisatie aangepast. Hierbij is ook aandacht voor verandering van de cultuur en een bijbehorend nieuw leiderschap die aansluiten bij de nieuwe werkelijkheid waarin corporaties moeten functioneren.

De organisatie wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder die samen met vier managers het MT vormt. Ook de strategisch adviseur maakt hier deel van uit. Het succes van de nieuwe ontwikkelfase staat of valt met de juiste bemensing, vooral op managementniveau. Daarbij passen energieke managers, die in staat zijn om medewerkers in de verandering mee te nemen en samen met de andere MT leden als team samen te bouwen aan de nieuwe organisatie. In het afgelopen jaar zijn de nieuwe managers Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering gestart.
Wij zijn op zoek naar een manager Financiën & Control.
Afdeling Financiën & Control
Om de ambities van Volkshuisvesting te kunnen realiseren, is het belangrijk dat de financiële processen op orde zijn en medewerkers worden gefaciliteerd om hun werk goed te kunnen doen. Hierin speelt de afdeling Financiën & Control een centrale rol voor de organisatie. De afdeling Financiën & Control bestaat uit 12 fte. Alle medewerkers worden rechtstreeks aangestuurd door de manager Financiën & Control. De manager Financiën & Control opereert op strategisch en tactisch niveau en geeft - binnen de kaders van de strategische visie - richting en sturing aan bedrijfsprocessen, beleidsontwikkeling en projecten die binnen de afdeling Financiën & Control vallen. Tegelijk moet de manager operationeel niveau kunnen schakelen met medewerkers.
Profiel manager Financiën & Control
  • Je bent je als coachend leidinggevende een sparringpartner zowel op inhoud als op het proces;
  • Je weet de juiste vragen te stellen en stimuleert daarmee collega’s eigen verantwoordelijkheid te nemen;
  • Je bent in staat om op een laagdrempelige manier collega’s binnen de afdeling aan elkaar te verbinden zodat het delen van informatie en leren van elkaar als vanzelfsprekend wordt ervaren;
  • Binnen het MT lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe organisatiekoers;
  • Je draagt zorg voor een kwalitatief goede en tijdige vertaling hiervan in (meerjaren)begroting, financiële doorrekening portefeuillestrategie, scenario’s, treasury en fiscale meerjarenplanning. Je adviseert hierin proactief de directeur-bestuurder en je collega MT-leden van Bedrijfsvoering, Wonen en Vastgoed;
  • Je signaleert actief verbeterpunten die binnen het aandachtsgebied van Financiën & Control liggen en implementeert deze dan wel zoekt de verbinding met de rest van de organisatie;
  • Je bent een kritische sparringpartner op het gebied van het beoordelen van (des)investeringsvoorstellen;
  • Je bent een ondernemende en resultaatgerichte manager met overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit;
  • Je draagt zorg voor het waar nodig versterken van de onderlinge afstemmingen binnen en buiten de afdeling en het goed functioneren van de afdeling als geheel.
 
De procedure is afgerond
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo
Volkshuisvesting| Arnhem
Volkshuisvesting is een lokaal verankerde woningcorporatie die met 140 collega’s samen werkt aan ruim 13.000 betaalbare en goede woningen in veilige en krachtige wijken in Arnhem. Huidige en toekomstige veranderingen leveren nieuwe vragen over wonen op. Voor bewoners, voor partners en voor de organisatie. Door gerichte samenwerking worden vanuit gezamenlijke energie en kracht nieuwe antwoorden en de weg vooruit gevonden, want: Samen werkt!