Referentienummer: 39279

Woonpartners
Lid Raad van Commissarissen
39279

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met een scherp oog voor mogelijkheden van digitalisering en innovatie en een sterke lokale binding in Helmond

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Woonpartners zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder met een scherp oog voor mogelijkheden van digitalisering en innovatie en een sterke lokale binding in Helmond
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Woonpartners bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Twee commissarissen benoemd zijn op voordracht van huurders. De RvC van Woonpartners heeft als missie ‘het toezien op een zorgvuldige inzet van het maatschappelijk kapitaal van Woonpartners in de volkshuisvesting met een passende strategie voor haar belanghouders’.

Binnen de RvC bestaan drie commissies, te weten de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de vastgoedcommissie. De RvC oefent haar rollen uit als een collectief, maar ieder met een individuele verantwoordelijkheid. Daarbij vindt zij het belangrijk om ook vanuit de RvC volkshuisvestelijk het verschil te kunnen maken.

Binnen de Raad van Commissarissen van Woonpartners (RvC) zal in juni 2022 een vacature ontstaan voor een lid RvC met lokale binding en een profiel gericht op digitalisering en innovatie.

Profiel Innovatie en digitalisering
De Raad van Commissarissen is op zoek naar een nieuw lid dat expertise meebrengt op het gebied van data- en informatiemanagement en die ervaring heeft met digitale transformatieopgaven van organisaties. Een commissaris die vanuit digitaal perspectief kan inspireren wat dat betekent voor de volkshuisvestelijke opgaven, de kansen en risico’s voor Woonpartners en die een sterke binding heeft in Helmond. Het nieuwe lid maakt tevens deel uit van de auditcommissie

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • Bewezen ervaring heeft met organisatieontwikkeling en digitale transformatie-opgaven;
  • Van daaruit een scherpe blik heeft voor (digitale) kansen om interne processen van de organisatie efficiënter te maken en dienstverlening te verbreden;
  • Kennis heeft van en inzicht in recente en mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie;
  • Een eigen visie heeft op de wijze waarop deze ontwikkelingen de interactie met huurders en samenwerking met partners in de toekomst kan beïnvloeden;
  • Een goed klankbord kan zijn voor de bestuurder en medewerkers in het ontwikkelen van een strategische digitaliseringsagenda;
  • Interesse heeft in toekomstige innovatieve producten, diensten en businessmodellen;
  • Affiniteit heeft met financiële vraagstukken in het licht van maatschappelijke opgaven.


Gelet op de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die bij voorkeur afkomstig is uit de directe omgeving van Helmond. Daarnaast staat de RvC ook open voor een jonge dan wel minder ervaren toezichthouder en nodigt zij tevens kandidaten met een niet-westerse achtergrond uit om te reageren.
De vacature is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Logo-WP-2020
Woonpartners | Helmond
Woonpartners is een sterk lokaal verankerde organisatie in Helmond met circa 7.600 woningen. Als woningcorporatie zorgt zij voor betaalbaar, prettig en goed wonen. Naast het bieden van een huis, maakt zij zich hart voor een thuis. Dat doen zij samen met de huurders en de partners, in en om de woning.