Referentienummer: 39230

Woonconcept
Lid Raad van Commissarissen - op voordracht van huurders
39230

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met visie op organisatieontwikkeling en digitalisering

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonconcept zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met visie op organisatieontwikkeling en digitalisering
Raad van Commissarissen
De RvC van Woonconcept bestaat uit vijf leden. Twee commissarissen zijn benoemd op bindende voordracht van de huurdersvertegenwoordiging. De RvC oefent toezicht uit op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Governancecode woningcorporaties kent de RvC een drietal rollen toe. Die van werkgever, toezichthouder en klankbord. Tevens onderkent de RvC van Woonconcept een vierde rol, de netwerkrol of ambassadeursrol, waarbij de RvC als toezichthouder in contacten staat met externe belanghebbenden zoals gemeente en huurdersorganisaties.

De RvC van Woonconcept vindt het daarbij belangrijk dat het toezicht wordt uitgevoerd op een wijze die, naast de eisen van Good Governance aansluit, bij de ontwikkelingen van de organisatie. Het toezicht dient er mede toe om de strategische koers van de organisatie te versterken. Om die reden hebben de RvC en de bestuurder hun visie op toezicht en hun visie op bestuur op elkaar afgestemd. De RvC van Woonconcept werkt met een Governance jaaragenda. Naast de circa zes tot acht RvC-vergaderingen vindt jaarlijks een aantal themabijeenkomsten plaats. De RvC neemt periodiek en op thema deel aan bijeenkomsten met interne en externe stakeholders.

De RvC van Woonconcept oefent zijn taken uit als collegiaal team. De RvC kent twee commissies, de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Binnen de RvC van Woonconcept heerst een open en veilige sfeer, waarin alle zaken benoemd kunnen worden. Woonconcept heeft een ontwikkeling ingezet waarbij medewerkers worden gestimuleerd en de ruimte krijgen om binnen heldere kaders te ondernemen en experimenteren richting de doelstellingen. Ook de RvC werkt net als de organisatie vanuit het basisprincipe, ruimte geven vanuit vertrouwen. Binnen de raad wordt tijd besteed aan zelfreflectie en is er aandacht voor hoe de RvC en het bestuur elkaar kunnen blijven versterken.
Profiel
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • Een duidelijke visie heeft op volkshuisvesting en de maatschappelijke opgaven in het werkgebied van Woonconcept;
  • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
  • Ervaring heeft met en visie heeft op in deze tijd passende vormen van huurdersbetrokkenheid;
  • Ruime expertise en ervaring heeft op het gebied van organisatie -ontwikkeling en digitalisering;
  • Kennis van en visie heeft op de ontwikkeling van de corporatie als netwerkorganisatie;
  • Visie heeft op nieuwe organisatieconcepten en kennis en inzicht heeft in eigentijdse arbeidsverhoudingen;
  • Kennis van en visie heeft op de betekenis van digitalisering/ nieuwe technologieën in relatie tot doelgroepen, wonen en woningen;
  • Visie heeft op het inzetten van technologische ontwikkelingen voor het bevorderen van welzijn, veiligheid en duurzaamheid van bewoners;
  • Kennis heeft van het toepassen van digitale technologie ter bevordering van betere inrichting van de organisatie en de dienstverlening;
  • Bij voorkeur binding en/of affiniteit met de regio.

De procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
nieuwe logo
Woonconcept | Meppel
Woonconcept is een woningcorporatie met een grote ambitie: ze wil dat al haar bewoners “Trots zijn op hun Thuis”.  Woonconcept verhuurt en beheert 12.500 woningen in de gemeenten Assen, Meppel, Hoogeveen en Steenwijkerland. Bij Woonconcept werken ongeveer 120 medewerkers.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)