Referentienummer: 39220

Woonbedrijf
Lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurders Woonbedrijf
39220

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met kennis van vastgoed en duurzaamheid en binding met de regio

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Woonbedrijf zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met kennis van vastgoed en duurzaamheid en binding met de regio
Huurdersvertegenwoordiging
De belangrijkste partner van Woonbedrijf is Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (HVW). HVW behartigt de belangen van alle (toekomstige) huurders van Woonbedrijf op concernniveau. HVW is de serieuze en constructieve gesprekspartner van Woonbedrijf en is actief betrokken bij de totstandkoming van het beleid van Woonbedrijf. Daarnaast wordt samen met Woonbedrijf gekeken hoe de samenwerking op wooncomplexniveau met bewonerscommissies en individuele huurders kan worden geoptimaliseerd. Naast de contacten met huurders, wijk- en buurtcommissies, spreekt HVW met personeel, directie en Raad van Commissarissen van Woonbedrijf, en met het gemeentebestuur, de Woonbond en andere betrokken partijen (zie voor meer informatie: www.hvwoonbedrijf.nl). De relatie tussen Woonbedrijf en HVW laat zich kenmerken door een goede verstandhouding op basis van wederzijds respect.
Raad van Commissarissen
De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van het bestuur van stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl. De Raad van Commissarissen telt momenteel zes leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd. De maximale zittingstermijn is acht jaar. Drie leden worden op voordracht van de Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (HVW) benoemd. De Raad van Commissarissen heeft drie commissies: een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Investeringscommissie.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van Woonbedrijf en de met haar verbonden instellingen. De Raad richt zich onder meer op:
   • Het houden van toezicht op het realiseren van de statutiare doelstellingen van Woonbedrijf;
   • Het terzijde staan van het bestuur met gevraagde en ongevraagde raad;
   • Het vervullen van het werkgeverschap ten opzichte van het bestuur;
   • Het in samenwerking met het bestuur handhaven van de governance structuur van de stichting;
   • Het bevorderen van een open relatie met de stakeholders (ambassadeursfunctie).
De samenstelling van de Raad van Commissarissen sluit aan bij de visie en strategische doelstellingen van Woonbedrijf. De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk, ook ten opzichte van elkaar, zij vertegenwoordigen geen deelbelangen. De leden van de Raad van Commissarissen onderschrijven de kernwaarden die Woonbedrijf nastreeft: respect, verbindend, eigen verantwoordelijkheid en resultaat.
Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders/ Kennis van vastgoed en duurzaamheid
Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een betrokken lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Hij/zij heeft affiniteit met de huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn. Tevens heeft hij/zij een visie op het versterken van huurdersparticipatie en vindt het inspirerend om hierbij als klankbord te fungeren.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
     • Bewezen kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en duurzaamheid, bijvoorbeeld opgedaan als directeur vastgoedontwikkeling of bouw;
     • Heeft een scherpe focus op de omgang van de corporatie met haar huurders en heeft oog voor betaalbaarheid;
     • Beschikt over deskundigheid en visie om de volkshuisvestelijke opgave op betaalbare wijze te verbinden met de duurzaamheidsopgave voor de woningen van Woonbedrijf;
     • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in de werking van de regionale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor de corporatie;
     • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
     • Lange termijn visie heeft op strategisch portefeuillebeleid en weet deze te vertalen naar de opgaven voor Woonbedrijf;
     • Kennis en het vermogen investeringen te beoordelen op risico’s en visie heeft op maatschappelijk rendement;
     • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en binding heeft met de regio en het werkgebied van Woonbedrijf.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Logo Woonbedrijf
Woonbedrijf | Eindhoven
Woonbedrijf is een woningcorporatie die werkzaam is in de Metropoolregio Eindhoven. Woonbedrijf is een woningcorporatie waarbij klantgestuurd werken centraal staat. Vanuit die taak verzorgt Woonbedrijf een grote voorraad goede en betaalbare huurwoningen in Eindhoven en omgeving. In een buurt waar het prettig wonen is en zonder iemand uit te sluiten. Woonbedrijf wil werken aan een maatschappij die is gebaseerd op rechtvaardigheid en waarin duurzame keuzes worden gemaakt. Dit werk begint met betaalbaar wonen voor mensen die zich thuis voelen bij Woonbedrijf, in een woning met kwaliteit, in een leefbare buurt. Een mooie opdracht met ruim 33.000 woningen waarin zo'n 70.000 mensen hun thuis vinden. In Eindhoven, Helmond, Best, Geldrop, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Woonbedrijf is een financieel gezonde woningcorporatie, die zijn prominente positie, rol en zichtbaarheid in Eindhoven en omliggende gemeenten zorgvuldig en verantwoordelijk invulling wil blijven geven, met oog voor de belangen van het brede spectrum van wonen, zorg en welzijn.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)