Referentienummer: 39232

Woningstichting Nijkerk
Lid Raad van Commissarissen
39232

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met visie op huurdersparticipatie en volkshuisvesting.

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Woningstichting Nijkerk, zoekt ERLY een betrokken toezichthouder met visie op huurdersparticipatie en volkshuisvesting.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van WSN heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en is zij werkgever van de bestuurder. De RvC richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de woningcorporatie betrokkenen af. De RvC is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren.

De RvC van WSN bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De RvC van WSN kent twee commissies, de remuneratiecommissie en de auditcommissie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Governancecode Woningcorporaties.
Profiel
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:  
     • Kennis en/of ervaring heeft met de volkshuisvesting en op de hoogte is van de recente ontwikkelingen in de sector;
     • Betrokken is bij maatschappelijke ontwikkelingen en een duidelijke visie op huren en huurdersparticipatie nu en in de toekomst heeft en actief het huurdersperspectief kan inbrengen;
     • Zich bewust is van het maatschappelijk belang van corporaties en daar ook goed op aanspreekbaar is;
     • Kennis heeft van recente ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en goed zicht heeft op maatschappelijke opgave;
     • Als persoon verbindend, open en integer is en, indien nodig, een brug weet te slaan tussen verschillende belangen;
     • Zicht heeft op governance vraagstukken en de rol van een RvC;
     • Ervaring heeft in het omgaan met verschillende belanghouders en positief-kritisch en onafhankelijk kan adviseren in strategische besluitvormingsprocessen;
     • Een duidelijke affiniteit met huurders heeft en het leuk vindt om met hen en met de HON informele contacten te onderhouden en onderschrijft vanuit een onafhankelijke positie waar de HON voor staat;
     • Affiniteit en/of binding met het werkgebied; woonachtig in de gemeente Nijkerk of de regio kan een pré zijn;
De RvC van Woningstichting Nijkerk streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd en overige competenties. Gelet op de huidige samenstelling van de RvC gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.
Reactie en procedure
Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurders ? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39232. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurders zal conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties geschieden. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo Nieuw
Woningstichting Nijkerk| Nijkerk
Woningstichting Nijkerk (WSN) is een betrokken en professionele woningcorporatie met ruim 3.500 verhuureenheden, die volop in beweging is als corporatie van de 21ste eeuw. WSN biedt een goed en veilig thuis voor mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Dat is bijna een kwart van alle woningen in de gemeente Nijkerk!
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
OCPS

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector
Opleiding Bestuurder Corporatie

Opleiding Bestuurder Corporatie 21ste eeuw

De opleiding voor nieuwe en aankomende bestuurders met een unieke meeloopstage
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim