Referentienummer: 39211

Rochdale
Lid Raad van Commissarissen - Vastgoed
39211

Lid Raad van Commissarissen (Vastgoed)

Ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling-en beheer

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Rochdale zijn wij op zoek naar een ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling-en beheer   
Raad van Commissarissen
De RvC van Rochdale bestaat uit zes leden, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De RvC van Rochdale houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur (RvB) van Rochdale en op de algemene gang van zaken binnen Rochdale. Daarnaast treedt de RvC op als adviseur van en klankbord voor de RvB. De raad is verantwoordelijk voor de benoeming van de bestuurders, kan deze zo nodig schorsen of ontslaan, stelt de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast en beoordeelt het individuele en collectieve functioneren van de bestuurders.

De leden van de RvC zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. Zij hebben goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudend orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Rochdale. De leden zijn besluitvaardig en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De RvC van Rochdale kent twee kerncommissies, een selectie- en remuneratiecommissie en een auditcommissie.

Aan alle leden van de RvC worden een aantal algemene eisen gesteld. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden.
Profiel
Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC die:
 • Bewezen bestuurlijke ervaring heeft opgedaan, bij voorkeur als bestuurder binnen een bouw-of vastgoedonderneming of eindverantwoordelijk bestuurder met vastgoed in zijn/haar portefeuille;
 • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
 • Een brug kan slaan vanuit commerciële kennis en ervaring naar maatschappelijk vastgoedbeheer, projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling;
 • Kennis heeft op het gebied van strategisch portefeuillebeleid (fundmanagement) en asset- en propertymanagement;
 • Kennis heeft van architectuur, stedenbouw en de werking en de ontwikkelingen van de woningmarkt in de Metropool Amsterdam en de vertaling daarvan naar opgaven voor de corporatie;
 • Kennis heeft op het gebied van vernieuwend bouwen, duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw;
 • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van vastgoed, onder andere m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid, etc.
 • Visie heeft op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie en zicht heeft op de verschillende doelgroepen en stakeholders binnen de woningmarkt van Rochdale;
 • Een visie heeft op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke trends in de samenleving, zoals leiderschap in de digitale eeuw;
 • Aantoonbare ervaring heeft met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Commissarissen;
 • Kennis heeft van moderne governance verhoudingen en in staat om eventueel de rol van voorzitter binnen de RvC op te pakken;
 • Ruime ervaring heeft met boardroomdynamics en daar goed richting en sturing aan kan geven;
 • Kennis en ervaring heeft met nieuw leiderschap en het nieuwe organiseren in een flexibele en wendbare organisatie;
 • Zicht en kennis heeft op governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en het bestuur;
 • In staat om als klankbord te dienen voor reflectie op toezicht en toetsing door de RvC, reflectie op strategische thema’s en thema’s voor de ontwikkeling van de organisatie.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo rochdale
Rochdale | Amsterdam
Met circa 38.000 woningen in Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer is Rochdale één van de grotere woningcorporaties in het land. Met betaalbare woningen van goede kwaliteit biedt zij ruim 80.000 mensen een thuis. Rochdale is een ‘sociale’ corporatie; zij is er voor mensen met een laag inkomen. Zij wil voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen bieden aan mensen met een laag inkomen en groepen die niet op een andere manier op de woningmarkt terecht kunnen. Binnen deze inkomensgroep is zij er voor iedereen: gezinnen, studenten, jongeren, senioren, kwetsbare groepen en spoedzoekers.

Rochdale heeft een veelbewogen tijd achter de rug met een lastige periode van bezuinigen en saneren naar meer financiële armslag en stabilisering van de organisatie. Rochdale boekt inmiddels maatschappelijk, operationeel en financieel weer goede resultaten. Zorgen voor voldoende woningen is de belangrijkste opgave voor Rochdale de komende jaren. Zij gaat daarbij voor gemengde wijken – wijken waar rijk en arm naast elkaar wonen – die bijdragen aan de woonkwaliteit in de stad en regio. Dat doet Rochdale door:
 • De sociale woningvoorraad in stand te houden door minder te verkopen en liberaliseren in wijken met een klein aandeel sociale huurwoningen;
 • Wijken waar dat aandeel juist hoog is, ook aantrekkelijk te maken voor mensen met een hoger inkomen;
 • Actiever te werken aan doorstroming onder andere door te werken met flexibele contracten voor spoedzoekers;
 • Ruimte te geven aan initiatieven van bewoners om mensen in de wijk met elkaar te verbinden.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)