Referentienummer: 39270

Provides
Lid Raad van Commissarissen
39270

Lid Raad van Commissarissen

Enthousiaste toezichthouder met kennis van vastgoed en volkshuisvesting

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Provides zijn wij op zoek naar een enthousiaste toezichthouder met kennis van vastgoed en volkshuisvesting.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en zo indirect op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. Ieder lid van de RvC draagt onafhankelijk en kritisch bij aan de besluitvorming van de RvC, zodat de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kunnen worden afgewogen. De RvC is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Sinds september 2020 werkt Provides nauw samen met woningcorporatie GroenWest, een corporatie met 12.000 woningen ook actief in de regio Utrecht-West. Het streven daarbij is om uiterlijk in 2022 te fuseren. Door de samenwerking ontstaan extra mogelijkheden op het gebied van nieuwbouw, betaalbaarheid en dienstverlening.

Binnen de RvC van Provides is een vacature ontstaan. De nieuwe commissaris neemt te zijner tijd zitting in de RvC van de nieuwe fusieorganisatie. In de profielschets treft u nadere informatie aan over Provides, de RvC en het gewenste profiel van het nieuwe lid RvC.
Profiel
De RvC van Provides is op zoek naar een nieuw lid met een duidelijk visie op vastgoed en vastgoedsturing die vanuit de rol als toezichthouder kan bijdragen aan deze opgave. Dat vraagt om het vermogen te kunnen schakelen tussen de externe maatschappelijke opgaven op het gebied van volkshuisvesting en de vertaling daarvan naar de vastgoedportefeuille van Provides.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:  
     • Bewezen kennis en ervaring heeft op het gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer;
     • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en de samenwerking met marktpartijen;
     • Een brug kan slaan vanuit commerciële kennis en ervaring naar maatschappelijk vastgoedbeheer en projectontwikkeling;
     • Inzicht heeft in de werking van de regionale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor de corporatie;
     • Kennis en visie heeft op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de volkshuisvestingssector;
     • Beschikt over kennis van strategisch portefeuillebeleid en assetmanagement en deze weet te vertalen naar strategische keuzes en opgaven voor de complexen;
     • Kennis heeft van (vastgoed) financiën en investeringsbeslissingen zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
     • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
     • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed, onder andere m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid, etc.
     • Bij voorkeur woonachtig of affiniteit met IJsselstein, het werkgebied van Provides.
 
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.

Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo
Provides | IJsselstein
Provides is een actieve en ondernemende woningcorporatie met circa 3.700 woningen in IJsselstein. Provides bouwt aan sociaal wonen. Naast betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit zijn ook leefbaarheid en duurzaamheid belangrijke pijlers. Provides voelt zich als lokale speler betrokken bij de samenleving. Zij richt zich op wonen en leefbaarheid in de wijken en buurten waarin zij actief zijn. De komende jaren gaat Provides veel investeren in bestaande bouw en nieuwbouw.