Referentienummer: 39267

L'escaut woonservice
Lid Raad van Commissarissen
39267

Lid Raad van Commissarissen

Enthousiast en deskundig toezichthouder met kennis van financiën

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van l'escaut woonservice zijn wij op zoek naar een enthousiast en deskundig toezichthouder met kennis van financiën
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van l’escaut woonservice bestaat uit vijf commissarissen, waarvan twee commissarissen benoemd zijn op voordracht van huurders. De belangrijkste taak is toezicht houden op de besturing van l’escaut. De RvC ambieert toezicht houden ‘met passie’. Zij richt zich op ‘de bedoeling’, de hierbij horende ‘vraag achter de vraag’, de behoeften van de doelgroep en waar nodig oplossingen met maatwerk.

De RvC heeft drie aparte commissies, de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie Wonen. De auditcommissie ondersteunt en adviseert de RvC bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van het (financiële) toezicht. De remuneratiecommissie heeft als primaire taak het zorgdragen voor continuïteit in het bestuur.

Op korte termijn ontstaan er twee vacatures binnen de Raad van Commissarissen van l’escaut woonservice:
  • Een commissaris met financieel profiel, tevens beoogd lid van de auditcommissie
  • Een ondernemende commissaris met kennis op het gebied van innovatie en digitalisering

Gelet op de huidige samenstelling van de RvC zijn beide kandidaten bij voorkeur vrouw en afkomstig uit de regio en/of uit Zeeland. Ook worden nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders en toezichthouders met een niet westerse achtergrond uitgenodigd om te reageren.
Profiel Financiën
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • Brede financiële achtergrond en ervaring heeft;
  • Kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, financiering en de financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming;
  • Kennis heeft om budgetten, investerings- en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken te beoordelen;
  • Bij voorkeur kennis heeft van en inzicht heeft in de financiële risico’s voor de corporatie, o.m. op het terrein van treasury, exploitatie en risicomanagement;
  • Als klankbord kan optreden op financieel gebied richting RvC-leden en de organisatie;
  • Een goede gesprekspartner is voor de accountant en de rol kan innemen in de auditcommissie.
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo léscaut woonservice
L'escaut woonservice | Vlissingen
Met ruim 6.000 woningen in Vlissingen en Oost-Souburg heeft l’escaut woonservice een belangrijke rol in de wijken en buurten. Zij zoeken voor hun klanten een betaalbare woning in een passende leefomgeving, met oog voor duurzaamheid en betaalbaarheid. En met bijzondere aandacht voor de mensen die dat nodig hebben. L’escaut richt zich vooral op huishoudens met lagere inkomens, die recht hebben op huurtoeslag. Zij willen dicht bij de huurders staan en bieden persoonlijke aandacht.