Referentienummer: 39272

Woongoed Zeist
Lid Raad van Commissarissen
39272

Lid Raad van Commissarissen

Scherpe en positief kritische, betrokken en verbindende toezichthouder, tevens voorzitter auditcommissie, met financiële achtergrond en gevoel voor maatschappelijk toegevoegde waarde

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Woongoed Zeist zijn wij op zoek naar een scherpe en positief kritische, betrokken en verbindende toezichthouder, tevens voorzitter auditcommissie, met financiële achtergrond en gevoel voor maatschappelijk toegevoegde waarde
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Woongoed Zeist is een actieve en betrokken raad die dichtbij de organisatie staat. De RvC bestaat uit vijf commissarissen, waarvan twee commissarissen benoemd zijn op voordracht van huurders. De RvC heeft besloten om tijdelijk uit te breiden naar zes leden om zo een betere spreiding in het rooster van aftreden te organiseren en daarmee de continuïteit van het toezicht te borgen.

De belangrijkste taak van de RvC is om toezicht uit te oefenen op het beleid van het bestuur, de werking van integriteit van de interne controle en risicobeheersingsystemen en procedures en op de algemene gang van zaken binnen Woongoed Zeist. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor het bestuur en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvC is tevens werkgever van de bestuurder. Binnen de raad functioneren drie vaste commissies: een auditcommissie, een commissie projecten en een remuneratiecommissie.

Aan het einde van het jaar ontstaan er twee vacatures binnen de Raad van Commissarissen van Woongoed Zeist:
  • Een commissaris met profiel Financiën & Control
  • Een commissaris met profiel Zorg & Welzijn

Gelet op de huidige samenstelling van de RvC zijn beide kandidaten bij voorkeur afkomstig uit de directe omgeving van Zeist danwel uit de regio en/of uit Utrecht.
Profiel Financiën & Control
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • een financiële achtergrond meebrengt (bijvoorbeeld als registeraccountant of registercontroller) en zo mogelijk ook ervaring heeft op het gebied van vastgoed;
  • kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit;
  • in staat is om investerings- en financieringsvoorstellen te kunnen wegen en beoordelen vanuit scenarioplanning en met oog voor de maatschappelijke doelstellingen;
  • kennis heeft van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, treasury en beleggingen;
  • als klankbord mee kan denken over de financieel- economische consequenties van de ambities van Woongoed Zeist en benodigde vertaling daarvan naar digitalisering en organisatieontwikkeling;
  • als voorzitter van de auditcommissie in staat is om overige leden van de RvC mee te nemen in financiële afwegingen;
  • een scherpe en daadkrachtige gesprekspartner is voor de externe accountant;
  • actuele kennis en ervaring met financieel management van woningcorporaties is een pre.
De procedure is afgerond
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo
Woongoed Zeist | Zeist
Woongoed Zeist is dé sociale huisvester van de gemeente Zeist. Met ruim 7.500 woningen heeft zij als woningcorporatie een belangrijke rol in de samenleving. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen zij een brede groep klanten goed en betaalbaar laten wonen. Met zo’n 70 medewerkers zetten zij zich dagelijks in voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving, met extra aandacht voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving.