Referentienummer: 39265

Woningstichting Compaen
Lid Raad van Commissarissen profiel financiën en bedrijfsvoering
39265

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met gedegen kennis van financiën en bedrijfsvoering

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Woningstichting Compaen, zoekt ERLY een betrokken toezichthouder met gedegen kennis van financiën en bedrijfsvoering.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Compaen bestaat uit vijf commissarissen, waarvan twee commissarissen benoemd zijn op voordracht van huurders. De kernopdracht van de RvC is het stimuleren en bewaken dat het bestuur en de organisatie de juiste volkshuisvestelijke producten en diensten leveren tegen aanvaardbare kosten en risico’s, met voldoende inbreng van de relevante belanghouders en met inachtneming van alle relevante wettelijke en interne spelregels. Kortom, de RvC bewaakt continuïteit, imago, legitimiteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het handelen van het bestuur, de organisatie en van zichzelf.

Op korte termijn ontstaan er twee vacatures in de Raad van Commissarissen van Compaen:
 • Een commissaris met kennis van financiën en bedrijfsvoering
 • Een commissaris met kennis van vastgoed en duurzaamheid

In de profielschets treft u nadere informatie aan over Compaen, de Huurdersverenigingen, de RvC en de gewenste profielen voor de twee nieuwe leden RvC.
Profiel Financiën en Bedrijfsvoering
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:  
     • Ruime ervaring heeft als professional (CFO/RA) eventueel op directie- en/of bestuursniveau;
     • Kennis heeft van de regels van (financiële)(jaar) verslagleggingen en inzicht heeft in vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een onderneming;
     • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury, risicomanagement, fiscaliteit en beleggingen;
     • Ervaring heeft met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
     • Bij voorkeur kennis heeft van bedrijfsvoering vraagstukken, organisatieontwikkeling en digitalisering vanuit ontwikkelingsperspectief;
     • Als beoogd lid van de auditcommissie een goede gesprekspartner kan zijn voor de accountant en achter de cijfers heen weet te kijken;
     • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed te duiden;
     • Affiniteit en/of binding heeft met het werkgebied van Compaen.

Beide nieuwe leden zijn tevens beoogd lid (waarvan een van de leden beoogd voorzitter) auditcommissie van de Raad van Commissarissen van Compaen.

Gelet op de samenstelling van de RvC is bij voorkeur een van de kandidaten een vrouw. De RvC wil de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders of toezichthouders met een niet-westerse achtergrond uit om te reageren.
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze vacature.

Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Logo Compaen klein
Woningstichting Compaen| Helmond
Woningstichting Compaen is een klantgerichte woningcorporatie met circa 3.500 woningen die verhuurd worden in de gemeenten Helmond en Geldrop-Mierlo. Met circa 25 enthousiaste medewerkers streeft Compaen ernaar om zoveel mogelijk in te spelen op de wensen van haar huurders. Zij doet dit samen met haar samenwerkingspartners.