Referentienummer: 39289

Mercatus
Lid Raad van Commissarissen op voordracht OR met profiel Duurzaamheid en Organisatieontwikkeling
39289

Lid Raad van Commissarissen

Scherpe en positief kritische toezichthouder met oog voor vernieuwing en innovatie van vastgoed én organisatie en een goed gevoel voor maatschappelijk toegevoegde waarde

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Mercatus zijn wij op zoek naar een scherpe en positief kritische toezichthouder met oog voor vernieuwing en innovatie van vastgoed én organisatie en een goed gevoel voor maatschappelijk toegevoegde waarde
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Mercatus bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Er zijn drie commissies in de raad: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en de commissie maatschappij. De taken van de commissies zijn vastgelegd in reglementen. Twee leden van de raad zijn op voordracht van stichting Huurdersbelang benoemd en één lid op voordracht van de ondernemingsraad.

Op basis van het rooster van aftreden ontstaan er twee vacatures binnen de Raad van Commissarissen van Mercatus:
  • Per 1 januari 2023 een commissaris met een maatschappelijk profiel op voordracht van huurders;
  • Per 1 juli 2023 een commissaris met een profiel Duurzaamheid en Organisatieontwikkeling, tevens lid van de auditcommissie, op voordracht van de Ondernemingsraad.

De RvC hecht veel waarde aan diversiteit binnen haar raad. Gezien de huidige samenstelling nodigt zij vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een niet-westerse achtergrond nadrukkelijk uit om te reageren.
Ondernemingsraad
In de Ondernemingsraad (OR) van Mercatus hebben vijf medewerkers zitting. Er vindt heel constructief overleg plaats tussen de OR en de bestuurder. Tijdens de reguliere overleggen worden onderwerpen besproken als de meerjarenbegroting, de hrm-uitgangspunten en strategie van de corporatie.
Lid RvC met profiel Duurzaamheid en Organisatieontwikkeling op voordracht OR
Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:
  • een bedrijfskundige en/of financiële achtergrond heeft;
  • bewezen ervaring meebrengt op het gebied van (organisatie)ontwikkeling, vernieuwing en duurzaamheid;
  • een strategische visie heeft op de uitdagingen van Mercatus en in het bijzonder rondom duurzaamheid en ontwikkelingen en innovatie in de bouw;
  • ervaring heeft met samenwerking met ketenpartners en de strategische implicaties hiervan voor de organisatie op langere termijn kan duiden;
  • breed financieel inzicht heeft en beschikt over kennis en inzicht op de financiële continuïteit van de organisatie;
  • inzicht heeft in consequenties van financiële besluiten en deze weet te wegen in scenario’s en te beoordelen op risico’s ten behoeve van de maatschappelijke opgaven en duurzaamheid;
  • ervaring heeft als commissaris en als lid van de auditcommissie in staat is om overige leden van de RvC mee te nemen in financiële afwegingen;
  • lokale binding en/of betrokkenheid is een pré.
De procedure is afgerond
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo
Mercatus | Emmeloord
Mercatus is een middelgrote woningcorporatie en verhuurt circa 4.500 woningen in Emmeloord en de tien dorpen in de Noordoostpolder.