Referentienummer: 39305

Bazalt Wonen
Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurdersverenigingen
39305

Lid Raad van Commissarissen

Een bevlogen huurderscommissaris met brede maatschappelijke belangstelling

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Bazalt Wonen zoeken wij een bevlogen huurderscommissaris met brede maatschappelijke belangstelling
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Bazalt Wonen houdt toezicht op Bazalt Wonen, maar is van mening dat zij zelf te allen tijde de uitvoering van haar rol en besluitvorming moet kunnen verantwoorden richting externe toezichthouders, maar vooral richting de maatschappij en meer specifiek de klanten en stakeholders van Bazalt Wonen.

De RvC vervult de volgende rollen: werkgever, klankbord, toetser en netwerker. De werkgeversrol en de toetsende rol zijn de rollen met een formeel karakter. De rol van klankbord, maar ook netwerker, is de meer informele rol, waarbij RvC en bestuur samen optrekken in het realiseren van de opgaves en doelstellingen van Bazalt Wonen.

Er ontstaat per 1 januari 2024 een vacature binnen de RvC van Bazalt Wonen op voordracht van de huurders.

De RvC wil breed de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook jonge en minder ervaren toezichthouders of toezichthouders met een andere culturele achtergrond uit om te reageren. Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.
Huurdersverenigingen
Bazalt Wonen kent drie huurdersverenigingen die de belangen van de huurders van Bazalt Wonen behartigen, te weten Huurdersvereniging Bommelerwaard voor de huurders in Bommelerwaard, Huurdersvereniging Inbreng en Huurders Belangen Vereniging Land van Heusden en Altena voor de huurders in de woonkernen van Land van Altena en Heusden.
Deze voordrachtzetel is op voordracht van de Huurdersvereniging Inbreng en de Huurders Belangen Vereniging Land van Heusden en Altena.
Huurderscommissaris met maatschappelijk profiel
Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:
  • visie heeft op de volkshuisvesting en de (toekomstige) rol van de corporatie in de samenleving;
  • een brede maatschappelijke belangstelling heeft en op de hoogte is van de maatschappelijke opgaven in het werkgebied, zoals kwetsbare doelgroepen en ontwikkelingen op het gebied van wonen;
  • kennis heeft van en/of ervaring heeft met woon- en volkshuisvestelijke vraagstukken en de complexiteit van het maatschappelijk en politiek speelveld goed weet te duiden;
  • oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
  • goed de huurdersinvalshoek binnen de RvC kan verwoorden;
  • binding en/of affiniteit heeft met het werkgebied van Bazalt Wonen.
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
logo-header
Bazalt Wonen | Zaltbommel
Bazalt Wonen is een unieke woningcorporatie die naast de verhuur van 7.000 woningen en diverse andere (verhuur)eenheden in Zaltbommel en Altena ook volkshuisvestelijke ondersteuning op Saba en Sint Eustatius biedt.

Dochteronderneming Bouwlinie houdt zich gericht bezig met het vinden van nieuwe bouwlocaties en het realiseren van zowel huur als koop nieuwbouwprojecten in het werkgebied.