Referentienummer: 39259

Ons Huis
Lid Raad van Commissarissen
39259

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met bestuurlijke ervaring, kennis van governance en affiniteit met juridische vraagstukken

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Ons Huis, zoekt ERLY een betrokken toezichthouder met bestuurlijke ervaring, kennis van governance en affiniteit met juridische vraagstukken.
Raad van Commissarissen
De RvC van Ons Huis bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn twee leden op voordracht van de huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelang Ons Huis (SHOH) benoemd. Commissarissen worden voor een periode van 4 jaar benoemd en kunnen voor één periode van 4 jaar worden herbenoemd.

De RvC houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Ons Huis. Vanuit haar klankbordrol fungeert de RvC als sparringpartner voor de bestuurder in het ontwikkelen van strategisch beleid en in gesprekken over de positionering van de corporatie in het maatschappelijk speelveld. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor het bestuur.

In verband met het aflopen van de maximale benoemingstermijn van één van de leden is de Raad van Commissarissen (RvC) van Ons Huis op zoek naar een nieuw lid voor de RvC. In deze profielschets treft u nadere informatie aan over Ons Huis, de RvC en het gewenste profiel van het nieuwe lid RvC.
Profiel
Van het nieuwe lid van de RvC wordt verwacht dat hij of zij een duidelijke visie heeft op de toegevoegde waarde van samenwerking in het maatschappelijk middenveld en deze weet te vertalen naar scenario’s en mogelijkheden voor Ons Huis. Dat vraagt om het vermogen te kunnen schakelen tussen de externe volkshuisvestelijke opgaven en de vertaling daarvan naar bijvoorbeeld vormen van collectief opdrachtgeverschap en inkoop, ketensamenwerking en strategisch partnerschap. Risicomanagement, juridische en financiële implicaties daarvan zijn daarbij belangrijke thema’s.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:  
     • Een brede ervaring meebrengt in eindverantwoordelijke functies bij een maatschappelijke organisatie, zoals een zorg- of welzijnsinstelling;
     • Gewend is te werken in een complex bestuurlijke omgeving met interne en externe stakeholders;
     • Zicht op en kennis heeft van governancevraagstukken en de daarin onderscheidende rollen van toezichthouder en bestuurder;
     • Oog heeft voor moderne governance verhoudingen en toezicht ‘nieuwe stijl’;
     • Een visie heeft op samenwerking en de strategische implicaties hiervan op langere termijn weet te duiden;
     • Inzicht heeft in bestuurlijke, financiële en juridische consequenties van besluiten en deze weet te wegen in het kader van de maatschappelijke opgaven;
     • Ervaring met juridische vraagstukken heeft aangaande aanbesteding en opdrachtgeverschap en op de hoogte is van relevante wet -en regelgeving;
     • Ervaring heeft met ontwikkelen van strategische scenarioanalyses en daar uit voortvloeiende investeringsbeslissingen;
     • Een stevig gevoel heeft voor financiële risico’s voor de corporatie.
 
De procedure is afgerond
Het is niet meer mogelijk om te reageren.


Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo Ons Huis
Ons Huis | Enschede
Ons Huis vervult al meer dan 100 jaar als woningcorporatie een belangrijke maatschappelijke rol in Enschede. Goed wonen is immers een basisbehoefte voor mensen om deel te nemen aan het sociale en maatschappelijk leven. Goed wonen is echter meer dan een kwalitatief goede en betaalbare woning alleen. Huurders mogen erop rekenen dat Ons Huis zich in zet voor een aantrekkelijke buurt die schoon, heel en veilig is. Ook een diversiteit van verschillende typen huishoudens en bewoners draagt bij aan leefbare buurten.

Met ruim 5.000 woningen, verspreid over Enschede, bedient Ons Huis zo’n 12.000 mensen en draagt op die manier bij aan de volkshuisvestelijke opgave. De focus ligt op mensen die financieel niet zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen voorzien. Dagelijks werken zo’n 60 medewerkers aan de volkshuisvestelijke opgave.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
OCPS

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector
Opleiding Bestuurder Corporatie

Opleiding Bestuurder Corporatie 21ste eeuw

De opleiding voor nieuwe en aankomende bestuurders met een unieke meeloopstage
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim