Referentienummer: 39231

Eemland Wonen
Lid Raad van Commissarissen
39231

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met brede kennis van vastgoed en financiën

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Eemland Wonen, de grootste sociale verhuurder in Baarn, zoekt ERLY een betrokken toezichthouder met brede kennis van vastgoed en financiën  
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Eemland Wonen heeft verschillende taken: zij houdt toezicht op de besturing van de corporatie, zij is werkgever van het bestuur en staat het bestuur met raad en daad ter zijde. Daarbij stelt de RvC het belang van de woningcorporatie voorop en weegt in aanmerking komende belangen van alle belanghebbenden af. De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren en beslist over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.

De RvC van Eemland Wonen bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De RvC kent een tweetal kerncommissies, namelijk een auditcommissie, een remuneratiecommissie. De taken van de commissies zijn vastgelegd in reglementen. Twee leden van de raad hebben zitting op voordracht van de huurdersorganisaties. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overig onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties.

Binnen de RvC van Eemland Wonen heerst een open en veilige sfeer, waarin alle zaken benoemd kunnen worden. De RvC functioneert als team, waarin een constructieve opstelling en eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd wordt met een kritische individuele instelling. De RvC vindt het belangrijk om ook vanuit de RvC volkshuisvestelijk het verschil te maken. Als uitgangspunt geldt dat de leden van de Raad van Commissarissen aantoonbare affiniteit met de doelen van Eemland Wonen dienen te hebben, onafhankelijk, integer en betrouwbaar zijn, geen tegenstrijdige belangen hebben, en voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie van commissaris in te vullen.  
Profiel: Lid Raad van Commissarissen


Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:  
  • Een brede kennis en ervaring heeft op het gebied van vastgoed en affiniteit heeft met duurzaamheid;
  • Een lange termijnvisie heeft op het portefeuillebeleid en deze weet te vertalen naar strategische keuzes en opgaven voor de complexen van Eemland Wonen;
  • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in de werking van de lokale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor de corporatie;
  • Als lid van de auditcommissie kennis heeft van (vastgoed) financiën en investeringsbeslissingen zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
  • Innovatief is en kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
  • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en interesse c.q. affiniteit heeft met de regio en het werkgebied van Eemland Wonen.
   
Reactie en procedure

Denkt u op basis van de profielschets een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC bij Eemland Wonen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39231. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid RvC van Eemland Wonen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
eemland logo
Eemland Wonen| Baarn
Eemland Wonen heeft als thuisbasis Eemland, een streek in het noordoosten van de provincie Utrecht in het stroomgebied van de rivier de Eem. Eemland Wonen heeft als kerntaak voldoende betaalbare en geschikte woningen te hebben voor woningzoekenden met een laag inkomen uit de regio Baarn. Zij verhuurt zo'n 2.700 woningen, daarnaast worden op kleine schaal garages, carports, bedrijfsruimten en winkelpanden verhuurd. Het grootste deel van de woningen staat in Baarn, een klein aantal in Lage Vuursche en in Bunschoten.  Eemland Wonen wil de kwaliteit en de prijs van haar woningen goed in balans houden. Binnen dit kader worden woningen duurzaam gebouwd dan wel gerenoveerd.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)