Referentienummer: 59014

Stadgenoot
Lid Raad van Bestuur
59014

Lid Raad van Bestuur

Verbindend en vernieuwend bestuurder die Stadgenoot verder toekomstbestendig kan maken

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Stadgenoot zoeken wij een verbindend en vernieuwend lid Raad van Bestuur die Stadgenoot verder toekomstbestendig kan maken. 
De Raad van Commissarissen van Stadgenoot heeft recent besloten om over te gaan naar een tweehoofdig besturingsmodel, waarbij de huidige bestuurder samen met het te werven lid Raad van Bestuur een collegiaal bestuur zal vormen. De overweging hiervoor kent zowel externe als interne aanleidingen. Zo wordt de situatie op de Amsterdamse woningmarkt steeds complexer en verandert de context waarin Stadgenoot inhoud moet geven aan de volkshuisvestelijke doelen. Daarin verbreedt de opgave zich door de schuivende panelen in de lijn wonen-zorg-welzijn en wordt het contact met ketenpartners steeds intensiever.

Het directieteam van Stadgenoot bestaat uit de directeuren van de vier bedrijfsonderdelen. De bedrijfsonderdelen Strategie & Portefeuille en Financiën & Bedrijfsvoering zorgen voor de financiële en volkshuisvestelijke sturing. Het kernproces van woningverhuur is ondergebracht bij het bedrijfsonderdeel Klant & Woning en de vastgoedgerichte projecten zitten bij het bedrijfsonderdeel Vastgoed & Ontwikkeling.

De verantwoordelijkheden van bestuur en directie zijn vastgelegd in het bestuurs-en directiereglement van Stadgenoot. De huidige bestuurder zal tot aan zijn vertrek voorzitter van de directieraad zijn. Na de benoeming van zijn opvolger zal de Raad van Commissarissen beslissen wie van beide bestuurders voorzitter zal worden van de directieraad.
Profiel
De nieuw aan te stellen bestuurder heeft tot specifiek aandachtsveld om de omslag naar een toekomstbestendige organisatie mogelijk te maken en daarbij aan te sluiten op de ingeslagen weg van organisatieontwikkeling. De bestuurder is in staat om relevante trends en ontwikkelingen (zoals arbeidsmarkt vernieuwing, innovatie en digitalisering) te signaleren, deze te vertalen naar een routekaart voor de toekomst met concrete opgaven voor de organisatie en de benodigde kanteling daarin te faciliteren.

Het sturen op resultaat en het concreet afmaken van projecten zijn randvoorwaardelijk om de gewenste omslag te kunnen maken. Daarbij ligt de gezamenlijke opdracht om dit met de directieraad te implementeren, te doen wat noodzakelijk is en door te pakken waar nodig. Dit alles komt samen in het op korte termijn te actualiseren ondernemingsplan, waarin de bestuurder een nadrukkelijk rol heeft en duidelijke visie meebrengt.
Persoonlijkheid en competenties
   • De nieuwe bestuurder van Stadgenoot laat zich kenmerken als iemand die met een innovatieve blik en inspirerende instelling bouwt aan een toekomstbestendige organisatie. Vanuit een zakelijke en kostenbewuste insteek stuurt u op een efficiënte en effectieve inzet van maatschappelijke middelen.
   • U toont daadkracht in besluitvorming: u bent standvastig in uw redenering, maar staat open voor argumentatie, verschillende perspectieven en nuances die anderen inbrengen.
   • In denken en doen bent u consistent: u maakt dingen af en doet wat nodig is om het eindresultaat te behalen. Daarin schuwt u het niet om lastige onderwerpen te benoemen en bespreekbaar te maken.
   • U durft het scherpe gesprek te voeren en heeft oog voor groepsdynamiek en onderstromen. U bent daarin duidelijk en draait niet om zaken heen.
   • U stelt grenzen op de inhoud indien nodig en in de relatie wanneer nuttig. Dat doet u op een dusdanige manier dat u daarmee een stabiel fundament voor de organisatie creëert terwijl u op hetzelfde moment in staat bent om mensen in beweging te brengen.
   • Met een oprecht open houding naar de ander en vanuit een sterk verbindend vermogen voert u de dialoog. U bent scherp en sensitief tegelijk en organiseert daarmee kracht en tegenkracht.
   • Vanuit uw reflecterend vermogen en humor bent u in staat om te relativeren. Daarin bent u nuchter en realistisch en gericht op verbindend en dienend leiderschap dat wordt ingegeven vanuit een moreel kompas.
   • U toont kwaliteit van karakter door uw empathisch vermogen en persoonlijke betrokkenheid. U bent laagdrempelig, zichtbaar en makkelijk benaderbaar: de deur staat letterlijk en figuurlijk altijd open, waarmee u aansluiting creëert richting collega's en huurders.
   • Het principe van ‘practice what you preach’ heeft u doorleefd en daarmee toont u als cultuurdrager voorbeeldgedrag.
Reactie en procedure
Bent u de vernieuwende bestuurder die Stadgenoot de komende jaren verder toekomstbestendig kan maken? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 59014.
Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de nieuwe bestuurder van Stadgenoot zal plaatsvinden volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
stadgenoot
Stadgenoot| Amsterdam
Stadgenoot heeft met 30.000 woningen als woningcorporatie een stevige positie in Amsterdam en kan daarmee daadwerkelijk een verschil maken. Dagelijks werken ruim 300 mensen daarom aan betaalbare woningen in een toegankelijke stad, waarin de karakteristieke mix tussen verschillende mensen en bedrijven, behouden blijft. Voor zittende huurders en voor nieuwkomers. De kernwaarden bevlogen, realistisch, eenvoudig, verbindend en respectvol zijn leidend voor het handelen.

Stadgenoot richt zich op het betaalbaar houden van de sociale woning voorraad, het vergroten van de toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt en wil een bijdrage leveren samen met partners in wijken en buurten aan het samen leven in deze dynamische stad. Voor de komende periode wordt gestreefd naar een dynamisch evenwicht, wat betekent dat de voorraad sociale huurwoningen meegroeit met de groei van de stad. Dit is een omvangrijke opgave die vraagt om een structureel gezonde woningexploitatie.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)