Referentienummer: 39264

Laurentius
Lid raad van toezicht
39264

Lid raad van toezicht

Kritisch en betrokken toezichthouder met breed juridisch profiel en kennis van governance

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de raad van toezicht van Laurentius zijn wij op zoek naar een kritisch en betrokken toezichthouder met breed juridisch profiel en kennis van governance
Raad van toezicht
De raad van toezicht van Laurentius bestaat uit vijf leden die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen dat interdisciplinair kan werken. Van de vijf leden worden twee leden voorgedragen door de Huurderskoepel Laurentius. Omdat Laurentius een vereniging is met een ledenraad worden benoemingen van de leden RvT afgestemd met de ledenraad.

Bij de vervulling van haar taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van Laurentius, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De raad van toezicht van Laurentius en de directeur-bestuurder willen het governancemodel steeds meer vanuit het waardegericht toezicht invulling geven gebaseerd op vertrouwen, toegankelijkheid en begrip. Voor de leden van de raad van toezicht zijn de formele rollen van interne toezichthouders zoals aangegeven in de Governancecode helder (toezicht houden, sparringpartner zijn en goed werkgeverschap). Belangrijke bestuursbesluiten worden getoetst in de beleidsdriehoek van doelstellingen, kwaliteit van woningen en dienstverlening en financiële continuïteit.

Bij het toezicht vaart de raad van toezicht niet louter op de directeur-bestuurder, maar kijkt zij ook zelfstandig naar de organisatie en de omgeving. Zo onderhouden zij een gestructureerd direct en zelfstandig contact met de OR, de Huurderskoepel en de ledenraad van Laurentius. Daarnaast zijn er ook contactmomenten met andere stakeholders, overheden, professionals en managers.

Per 1 juli 2021 ontstaan, op basis van het rooster van aftreden, twee vacatures binnen de raad van toezicht van Laurentius:
  • Een toezichthouder met breed juridisch profiel en kennis van governance vraagstukken
  • Een toezichthouder met profiel vastgoed op voordracht van de Huurderskoepel

Gelet op de samenstelling van de raad is bij voorkeur een van de kandidaten een vrouw en heeft een van de kandidaten binding met het werkgebied. De raad wil breed de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders uit of toezichthouders met een niet westerse achtergrond om te reageren.
Profiel Juridisch en governance
Voor dit profiel zoeken wij een lid raad van toezicht die:
  • Kennis en ervaring heeft met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld als bestuurssecretaris;
  • Betrokken is bij maatschappelijke ontwikkelingen en het speelveld van de corporatie kan duiden;
  • Kennis heeft van governance vraagstukken, oog heeft voor het governance proces en de rol van de raad van toezicht;
  • Ervaring heeft met complexe samenwerkingsverbanden in het maatschappelijke middenveld;
  • Gevoel heeft voor verhoudingen tussen en belangen van partijen en stakeholders;
  • Inzicht heeft in juridische consequenties van samenwerkingsvormen, contractrecht, ondernemings- en vastgoedrecht;
  • Visie heeft op nieuwe ontwikkelingen in het toezicht, w.o. waardegedreven toezicht;
  • Binding en/of affiniteit met het werkgebied van Laurentius is een pré.
De procedure is afgerond
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo-laurentius
Laurentius | Breda
Laurentius is een betrokken woningcorporatie in Breda. Zij verhuurt ongeveer 7.500 woningen in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam. Samen met de bewoners en samenwerkingspartners biedt Laurentius een thuis, goed en betaalbaar wonen, voor de bewoners. Laurentius werkt voor mensen van jong tot oud, en vooral voor mensen met een smalle beurs en voor mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben.