Referentienummer: 39246

Vryleve
Lid Raad van Commissarissen
39246

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met ervaring en visie op management, personeel en organisatie

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Vryleve zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder met ervaring en visie op management, personeel en organisatie
Raad van Commissarissen
De RvC van Woonstichting Vryleve houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder van de corporatie en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvC adviseert de bestuurder daarnaast gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurder en stelt zijn beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. De RvC geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie die Vryleve elke vier jaar laat uitvoeren.

Inhoud en zwaartepunten van het toezicht worden verder bepaald door de richting waarin de corporatie zich ontwikkelt. Voor Vryleve staat de volkshuisvestelijke taak voorop. Daarin speelt leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed zeker een rol, maar steeds ten dienste van huisvesting voor burgers die aangewezen zijn op betaalbare huurwoningen. In die betaalbaarheid speelt duurzaamheid tot in lengte van jaren een belangrijke rol.

In de loop van 2020 ontstaan twee vacatures in de Raad van Commissarissen (RvC) van Vryleve. Eén van de vacatures is een zetel op voordracht van de huurdersbelangenvereniging. De andere zetel is op voordracht van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT).
Lid RvC profiel Management, personeel en organisatie
Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is, dat zij generalisten zijn met specifieke expertise. Gezamenlijk vormen zij een multidisciplinair team. Zo kunnen accentverschuivingen ook inhoudelijk goed worden opgevangen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die vanuit een helikopterview de specifieke expertise inzetten op de verschillende aandachtsgebieden. Van de leden wordt verwacht dat zij gevoel hebben voor de schaal en omvang van Vryleve en een juist evenwicht kunnen bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • Bestuurlijke en/of managementervaring heeft, bij voorkeur bij een woningcorporaties of not-for-profit organisatie;
  • Kennis heeft van en ervaring heeft met besluitvormingsprocessen;
  • Kennis heeft van en ervaring heeft met het leiden van veranderprocessen;
  • Kennis en inzicht heeft in organisatiekunde, human resource management en eigentijdse arbeidsverhoudingen;
  • Kennis en ervaring heeft op het gebied van integriteitsbeleid en risicobeheersing, sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken;
  • Beschikt over aantoonbare maatschappelijke interesse en betrokkenheid;
  • Visie heeft op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie en in relatie tot maatschappelijke en sociaal-demografische ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen;
  • Bij voorkeur bekend is met de plaatselijke/regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen.
Reactie en procedure
Het is helaas niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
images
Woonstichting Vryleve | Lobith
Woonstichting Vryleve is een betrokken woningcorporatie, die zorgt voor voldoende, passende, betaalbare en op langere termijn duurzame woningen voor de mensen die willen wonen in één van de zes dorpen op het Gelders Eiland. De woningen liggen verspreid in de dorpen Spijk, Tolkamer, Lobith, Herwen, Aerdt en Pannerden en vallen onder de gemeente Zevenaar.

Vryleve wil inspelen op de woonwensen in haar werkgebied en bijdragen aan een aantrekkelijke woningmarkt in de gemeente Zevenaar. Dit betekent bijvoorbeeld zorgen voor voldoende diversiteit in huurwoningen, passend bij de vraag van woningzoekenden en in balans met de vraag uit verschillende doelgroepen. Zo creëert Vryleve woonoplossingen voor starters, eenpersoonshuishoudens, gezinnen of senioren, maar ook voor bijzondere doelgroepen als asielzoekers en mensen met een beperking – eventueel in combinatie met zorg. Daarnaast verzorgt Vryleve huisvesting voor drie instellingen die zorg en woonbegeleiding leveren. Vryleve bezit ca. 1.500 verhuureenheden.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)