Referentienummer: 39217

Woonstichting 'thuis
Lid Raad van Commissarissen
39217

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met combinatie van kennis op het gebied van vastgoed en financiën

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van 'thuis zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder met combinatie van kennis op het gebied van vastgoed en financiën  
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van ‘thuis heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen ‘thuis en de met haar verbonden ondernemingen. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat ‘thuis zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de bestuurder en staat de RvC het bestuur met raad ter zijde. De RvC is tevens werkgever van het bestuur.

De RvC van ‘thuis bestaat momenteel uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De RvC opereert op collegiale basis waarbij de leden aandachtsgebieden hebben. Uit de RvC zijn drie commissies geformeerd: een remuneratie-selectiecommissie, een commissie sociaal maatschappelijk presteren en een audit- en vastgoedcommissie. De taken van deze commissies zijn vastgelegd in reglementen.

De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties.
Lid RvC Profiel Vastgoed & Financiën
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • Bewezen kennis en ervaring heeft op het gebied van vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer en vastgoed financiën;
  • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en de samenwerking met marktpartijen;
  • Een brug kan slaan vanuit commerciële kennis en ervaring naar maatschappelijk vastgoedbeheer en projectontwikkeling;
  • Inzicht heeft in de werking van de regionale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor de corporatie;
  • Als lid van de audit- en vastgoedcommissie kennis heeft van (vastgoed) financiën en investeringsbeslissingen zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
  • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
  • Beschikt over kennis van strategisch portefeuillebeleid (transitie van de vastgoedportefeuille) en weet deze te vertalen naar strategische keuzes en opgaven voor de complexen van ‘thuis;
  • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en kennis of visie heeft op ontwikkelingen in de volkshuisvestingssector;
  • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed, onder andere m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid, etc.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
log
Woonstichting 'thuis| Eindhoven
Woonstichting ‘thuis verhuurt ca. 10.000 woningen binnen de stadsregio Eindhoven in de gemeenten Son en Breugel, Best, Eindhoven, Veldhoven en Waalre. Wonen is voor Woonstichting ’thuis meer dan een dak boven je hoofd. Het is een plek om echt thuis te komen. Dit begint met een kwalitatief goede en betaalbare woning in een passende omgeving. Goed wonen is niet voor iedereen hetzelfde. Daarom vindt ‘thuis het belangrijk om haar klanten keuzes te bieden.

Het aanbod van woningen is gevarieerd. Er zijn mogelijkheden voor elke fase in iemands leven. Voor starters, senioren, gezinnen en singles. Huren of kopen, met of juist zonder tuin. Mensen hebben hierbij hun eigen verantwoordelijkheid. Maar, lukt het even niet op eigen kracht, dan ondersteunt ‘thuis waar nodig. Daarbij werkt zij intensief samen met haar maatschappelijke partners. ‘thuis is ervan overtuigd dat als de basis goed is, mensen meer kansen hebben zich verder te ontplooien.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)