Referentienummer: 39218

Rijswijk Wonen
Lid Raad van Commissarissen
39218

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met combinatie van kennis op het gebied van financiën en vastgoed

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Rijswijk Wonen zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder met combinatie van kennis op het gebied van financiën en vastgoed  
Raad van Commissarissen
De RvC van Rijswijk Wonen houdt toezicht uit op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van het bestuur. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De RvC van Rijswijk Wonen bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, inclusief de voorzitter; gestreefd wordt naar vijf leden. De aanstelling van leden van de RvC geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar. De Raad komt circa 6 keer per jaar in het bijzijn van de bestuurder in vergadering bijeen, afgezien van commissievergaderingen, een strategie dag en een bijeenkomst waarin de zelfevaluatie centraal staat.
Lid RvC profiel Financiën & Vastgoed
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een ervaren en deskundig toezichthouder met een combinatie van kennis van financiën en vastgoed;
 • Kennis heeft van strategisch portefeuillebeleid en voorraadbeheer;
 • Kennis en inzicht heeft in vraagstukken rond (vastgoed)financiering, en de financiële continuïteit van een onderneming;
 • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
 • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
 • Kennis en het vermogen heeft projecten te beoordelen op risico’s m.b.t. de woningmarkt in het werkgebied, de financiële haalbaarheid en het maatschappelijk rendement;
 • Als beoogd lid van de auditcommissie kennis heeft van (vastgoed) financiën en (vastgoed)investeringsbeslissingen zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
 • Oog heeft voor alle digitale veranderingen en de implicaties daarvoor voor de woningcorporatie;
 • Beschikte over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed te duiden.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Logo Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen | Rijswijk
Rijswijk Wonen is een woningcorporatie met ruim 6.000 woningen in de gemeente Rijswijk (ZH). Haar belangrijkste taak is het huisvesten van mensen die niet zelf in woonruimte kunnen voorzien. Rijswijk Wonen zet zich actief in op het bieden van voldoende én betaalbare sociale huurwoningen in Rijswijk, als onderdeel van de regio Haaglanden. Om dat te kunnen bereiken, gaat zij efficiënt om met haar financiële middelen. De grote vraag van huishoudens met inkomens onder de huurtoeslaggrenzen en de groei van deze doelgroep zorgt ervoor dat Rijswijk Wonen in de toekomst een sterk accent legt op betaalbare huurwoningen (onder de aftoppingsgrenzen).

Voor de komende jaren heeft Rijswijk Wonen de volgende strategische doelstellingen:
 1. Accent op betaalbaarheid.
 2. Vergroten beschikbaarheid sociale voorraad door nieuwbouw.
 3. Verduurzamen en verbeteren van de bestaande woningen.
 4. Werken aan leefbare buurten.
 5. Dienstverlening: klant centraal en digitaal waar het kan, anders waar nodig.
 6. Naar een optimale bedrijfsvoering: medewerkers maken het verschil.
Gezien de sterke (toenemende) vraag naar sociale huurwoningen zet Rijswijk Wonen een belangrijk deel van haar investeringscapaciteit in voor nieuwbouw. Vanwege de beperkte bouwmogelijkheden in Rijswijk realiseren zij ook net buiten de gemeentegrenzen in Den Haag, waar eveneens een grote behoefte is aan betaalbare woningen. De komende jaren wil zij 800 nieuwe woningen bouwen. Haar nieuwbouw richt zich op sociale huurwoningen: waar mogelijk eengezinswoningen en daarnaast appartementen. Daarnaast gaat Rijswijk Wonen ook de achterstand ten aanzien van duurzaamheid van de oudere woningvoorraad aan pakken. De komende jaren zullen in dit kader 1600 woningen worden verduurzaamd en verbeterd.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)