Referentienummer: 39262

Mercatus
lid Raad van Commissarissen profiel Financiën en Control
39262

lid Raad van Commissarissen

Scherpe en positief kritische toezichthouder met financiële achtergrond en gevoel voor maatschappelijk toegevoegde waarde

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Mercatus zoekt ERLY een scherpe en positief kritische toezichthouder met financiële achtergrond en gevoel voor maatschappelijk toegevoegde waarde
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Mercatus vervult drie rollen: zij houdt toezicht op de besturing van de corporatie, zij is werkgever van het bestuur en fungeert als sparringpartner. Daarnaast heeft de RvC een netwerkrol binnen de Noordoostpolder. De doelen van Mercatus staan daar altijd bij voorop, waarbij leden van de RvC de belangen van alle stakeholders afwegen.

De RvC van Mercatus bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de raad zijn drie drietal kerncommissies actief: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en de commissie maatschappij. De taken van de commissies zijn vastgelegd in reglementen. Twee leden van de raad zijn op voordracht van Stichting Huurdersbelang benoemd, één lid op voordracht van de ondernemingsraad.

Op basis van het rooster van aftreden ontstaan er twee vacatures binnen de RvC van Mercatus. Een van de vacatures met een profiel maatschappelijk op voordracht van huurders, de andere vacature met een profiel Financiën en Control.  
Profiel
De RvC van Mercatus is op zoek naar een nieuw lid met financiële achtergrond en gevoel voor maatschappelijk toegevoegde waarde die tevens lid is van de auditcommissie. 

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:  
      • Goed gevoel heeft bij volkshuisvestelijke opgaven van Mercatus;
      • Inzicht heeft in consequenties van financiële besluiten en deze weet te wegen in het kader van de maatschappelijke opgaven;
      • Sterk financieel onderlegd is en ervaring heeft met vraagstukken rond (her)financiering en financiële continuïteit;
      • Kennis heeft van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, treasury en beleggingen;
      • Ervaring heeft met waarderingsmethoden voor vastgoed;
      • In staat is om investeringsbeslissingen te kunnen wegen in scenario’s en te beoordelen op risico’s;
      • Kennis heeft van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
      • Ervaring meebrengt vanuit een andere sector;
      • Als lid van de auditcommissie in staat is om overige leden van de RvC mee te nemen in financiële afwegingen;
      • Lokale binding en/of betrokkenheid is een pré.

De kandidaat wordt benoemd per 1 januari 2022, maar wordt gevraagd om in het najaar één of enkele vergaderingen bij te wonen ten behoeve van een goede kennismaking en overdracht.
Procedure
Het is niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo
Mercatus | Emmeloord
Als middelgrote woningcorporatie verhuurt Mercatus circa 4.500 woningen in Emmeloord en de tien dorpen in de Noordoostpolder. Zo’n 70 medewerkers maken zich dagelijks hard voor voldoende, betaalbare, goede en duurzame woningen in vitale wijken.

Mercatus gelooft in de kracht van persoonlijk contact. In nauwe samenwerking met bewoners, stakeholders en samenwerkingspartners maakt zij zich sterk voor duurzaam en betaalbaar woongenot.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)