Referentienummer: 39252

De Sleutels
Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de OR
39252

Lid Raad van Commissarissen

Ervaren toezichthouder op voordracht OR met visie op sociale en maatschappelijke innovatie

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van de Sleutels zijn wij op zoek naar een ervaren toezichthouder op voordracht OR met visie op sociale en maatschappelijke innovatie
Raad van Commissarissen
Het uitgangspunt voor het intern toezicht bij de Sleutels is dat de maatschappelijke taak van de corporatie leidend is: De Sleutels is er voor de mensen die op de woningmarkt de kwetsbaarste positie hebben, in het bijzonder huishoudens met een bescheiden inkomen.

Het interne toezicht op de Sleutels wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC van de Sleutels bestaat uit vijf leden, waarvan twee leden zijn benoemd op voordracht van Huurdersbelangenvereniging de Eendracht (HBE) en één lid is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad (OR).

De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor het toezicht op een goede vervulling van de corporatiedoelen van woningbouwvereniging de Sleutels. De RvC van de Sleutels heeft een Auditcommissie, een Commissie Projectontwikkeling en een Remuneratiecommissie. De RvC onderhoudt deels als collectief en deels in wisselende samenstelling contacten met de OR, de HBE en is 2 keer per jaar aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering.

Aan het einde van het jaar zullen op basis van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Sleutels twee vacatures ontstaan. Een van de vacatures is een zetel op voordracht van de HBE, de andere vacature is op voordracht van de OR.
Lid RvC profiel Zorg en Sociaal Domein op voordracht van de OR
Voor de zetel op voordracht van de OR zoeken wij een betrokken lid RvC die verbinding kan maken tussen de maatschappelijke vraagstukken in de buitenwereld en de vertaling daarvan naar de interne organisatie. Hij/zij houdt rekening met de medewerkers van de organisatie en weet wat er onder de medewerkers leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om contacten met de OR te onderhouden om te weten wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn.

Voor de zetel op voordracht van de OR zijn wij op zoek naar een kandidaat die over de volgende kwaliteiten beschikt:
  • Bewezen ervaring in het sociaal domein of zorg;
  • Bekend is met de problematiek van bijzondere doelgroepen en de belangrijkste spelers en hun belangen binnen het sociaal-maatschappelijk domein;
  • Een scherpe visie op de inclusieve samenleving en de problematieken die gepaard gaan met langer zelfstandig thuis wonen;
  • Betrokken is bij de ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van dit maatschappelijke speelveld goed weet te duiden;
  • Zicht heeft op relevante vraagstukken voor een toekomstbestendige organisatie en ervaring met organisatieontwikkeling en HR;
  • Een visie op leiderschap, arbeidsverhoudingen en –omstandigheden en in staat is zich te verplaatsen in de belangen van de medewerkers;
  • Ervaring met medezeggenschappen en ondernemingsraden.
 
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.

Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo-header
De Sleutels | Leiden
De Sleutels is een woningbouwvereniging met zo'n 8.000 woningen in Leiden en Voorschoten. Het werk van de Sleutels begint en eindigt bij haar klanten: de huurders met hun beleving van de wijk, hun mogelijkheden om binnen de wijk wooncarrière te maken en hun woonwensen. Dit zijn de uitgangspunten voor het wijkbeheer, het onderhoudsbeleid, de gebiedsontwikkeling en het vastgoedbeleid.

Zie voor meer informatie www.desleutels.nl
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)