Referentienummer: 39251

De Sleutels
Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders
39251

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met juridische en financiële expertise op het gebied van vastgoed

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van de Sleutels zijn wij op zoek naar betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met juridische en financiële expertise op het gebied van vastgoed
Raad van Commissarissen
Het uitgangspunt voor het intern toezicht bij de Sleutels is dat de maatschappelijke taak van de corporatie leidend is: De Sleutels is er voor de mensen die op de woningmarkt de kwetsbaarste positie hebben, in het bijzonder huishoudens met een bescheiden inkomen.

Het interne toezicht op de Sleutels wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC van de Sleutels bestaat uit vijf leden, waarvan twee leden zijn benoemd op voordracht van Huurdersbelangenvereniging de Eendracht (HBE) en één lid is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad (OR).

De leden van de RvC zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor het toezicht op een goede vervulling van de corporatiedoelen van woningbouwvereniging de Sleutels. De RvC van de Sleutels heeft een Auditcommissie, een Commissie Projectontwikkeling en een Remuneratiecommissie. De RvC onderhoudt deels als collectief en deels in wisselende samenstelling contacten met de OR, de HBE en is 2 keer per jaar aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering.
Huurdersbelangenvereniging de Eendracht
Huurdersbelangenvereniging de Eendracht (HBE) is de organisatie die op komt voor alle huurders van de Sleutels en waar huurders van de Sleutels lid van kunnen worden. De Sleutels en de HBE overleggen regelmatig over beleidsmatige zaken die van belang zijn voor alle huurders, zoals bijvoorbeeld het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. De samenwerking tussen de Sleutels en de HBE is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst.

Aan het einde van het jaar zullen op basis van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Sleutels twee vacatures ontstaan. Een van de vacatures is een zetel op voordracht van de HBE, de andere vacature is op voordracht van de OR.
Lid RvC profiel  Juridisch & Financiën op voordracht huurders
Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een betrokken lid RvC die vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Hij/zij heeft affiniteit met de huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn. Kennis van en ervaring met voor de corporatie relevante onderwerpen.

Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een kandidaat die over de volgende kwaliteiten beschikt:
  • Heeft inzicht in de volkshuisvesting en is bekend met de Wet op het overleg huurders verhuurder;
  • Kennis op het gebied van vastgoedinvesteringen en inzicht in de bijbehorende financiële complexiteit;
  • Ervaring met juridische vraagstukken aangaande aanbesteding en opdrachtgeverschap, inclusief huurrecht en contractrecht en op de hoogte van relevante wet -en regelgeving;
  • Heeft gedegen kennis van portefeuillebeleid en weet deze te beoordelen op strategische keuzes en opgaven voor de corporatie, w.o. het vergroten van de beschikbaarheid van het aantal woningen;
  • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
  • Ervaring heeft met investeringsbeslissingen en projecten zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
  • Heeft hart voor de huurders, weet wat voor hen belangrijk is; is bereikbaar en toegankelijk;
  • Gevoel heeft volkshuisvesting en binding met het werkgebied is een pre.
 
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.

Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo-header
De Sleutels | Leiden
De Sleutels is een woningbouwvereniging met zo'n 8.000 woningen in Leiden en Voorschoten. Het werk van de Sleutels begint en eindigt bij haar klanten: de huurders met hun beleving van de wijk, hun mogelijkheden om binnen de wijk wooncarrière te maken en hun woonwensen. Dit zijn de uitgangspunten voor het wijkbeheer, het onderhoudsbeleid, de gebiedsontwikkeling en het vastgoedbeleid.

Zie voor meer informatie www.desleutels.nl
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)