Referentienummer: 39238

Woonpartners
Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders
39238

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met brede sociaal-juridische achtergrond en hart voor de huurders

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Woonpartners zoekt ERLY een betrokken toezichthouder met brede sociaal-juridische achtergrond en hart voor de huurders
Huurdersorganisatie
De Huurders Belangen Vereniging (HBV) Woonpartners zet zich in voor alle huurders die een woning huren via woningbouwvereniging Woonpartners in Helmond. De HBV Woonpartners wil een verbindende rol uitoefenen tussen de huurders enerzijds- en de woningbouwvereniging anderzijds. De HBV Woonpartners komt onder meer op voor goede betaalbare woningen, het bevorderen van de leefbaarheid, welzijn en een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. De HBV Woonpartners kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan Woonpartners. De HBV Woonpartners werkt nauw samen met de bewonerscommissies. Het bestuur van de HBV Woonpartners bestaat uit acht actieve leden.

Raad van Commissarissen
De RvC van Woonpartners bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de RvC bestaan drie commissies, te weten de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de vastgoedcommissie. Twee leden van de RvC zijn benoemd op voordracht van de huurders. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Governancecode Woningcorporaties.

In april 2020 ontstaat er een vacature in de Raad van Commissarissen van Woonpartners voor de zetel van lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. De nieuwe huurderscommissaris heeft een duidelijke affiniteit heeft met huurders en vindt het leuk informele contacten te onderhouden met de HBV Woonpartners.  
Profiel
Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een intrinsiek maatschappelijk betrokken lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders en de HBV Woonpartners de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en kritisch kan inbrengen. Hij/zij heeft affiniteit met de huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn.

Voor dit profiel zoeken we een kandidaat die:  
      • Algemene kennis heeft van de sociale huursector en op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving;
      • Kennis heeft van juridische vraagstukken en inzicht in juridische consequenties van besluiten en contractvorming;
      • Gevoel voor verhoudingen tussen partijen en ervaring met politiek-en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
      • Goed zicht heeft op maatschappelijke opgaven in het werkgebied en beschikt over actief sociaal maatschappelijk netwerk;
      • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
      • Ervaring heeft met en visie heeft op in deze tijd passende vormen van huurdersbetrokkenheid en huurdersparticipatie;
      • Betrokken is bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijk en politiek speelveld goed weet te duiden;
      • Affiniteit en/of binding met het werkgebied; woonachtig in de gemeente Helmond of de regio is een pré.
 
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Woonpartners
Woonpartners | Helmond
Woonpartners is een woningcorporatie in Helmond met circa 7.400 woningen. Woonpartners is een maatschappelijke onderneming die zorgt voor goed en betaalbaar wonen. Zij doet dit samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en andere partners. Samen met hen werkt Woonpartners aan het bouwen en beheren van kwalitatief goede, energiezuinige, veilige en betaalbare woningen. En aan gevarieerde wijken waarin het voor iedereen prettig wonen is.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)