Referentienummer: 39253

Nijestee
Lid Raad van Commissarissen
39253

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken en deskundig toezichthouder met kennis op het gebied van financiën en een duidelijke visie op de inzet van maatschappelijke middelen

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Nijestee zijn wij op zoek naar een betrokken en deskundig toezichthouder met kennis op het gebied van financiën en een duidelijke visie op de inzet van maatschappelijke middelen
Raad van Commissarissen
De RvC van Nijestee bestaat uit 6 leden waarvan er twee op voordracht van huurders zijn benoemd. Circa zesmaal per jaar vergadert de RvC in voltallige samenstelling. Als onderdeel van de RvC zijn daarnaast twee commissies actief, namelijk de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Deze commissies adviseren en ondersteunen de RvC in de voorbereiding op specifieke onderwerpen.

Nijestee kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken RvC. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen, is het dan ook belangrijk dat de raad maatschappelijk breed geïnformeerd is. De leden van de RvC hebben daarom een eigen netwerk en in ieder geval kennis van voor Nijestee relevante netwerken. Zo onderhouden zij contacten met de doelgroep voor sociale verhuur, zorg, welzijn, onderwijs, openbaar bestuur of het bedrijfsleven. Diverse leden van de RvC hebben hun netwerk in de Groningse regio. Een afvaardiging van de RvC danwel de raad als geheel heeft structureel overleg met de Ondernemingsraad, de Participatieraad, de gemeente en overige belanghouders. Daarnaast legt de raad gezamenlijk circa tweemaal per jaar een werkbezoek af door de stad waarin ook samenwerkingspartijen zoals de gemeente en maatschappelijke partners worden bezocht.

Wegens het afgelopen van de maximale zittingstermijn is de raad van commissarissen per 1 januari 2021 op zoek naar een commissaris met een financiële achtergrond die ook bereid is om zitting te nemen in de Auditcommissie.
Lid RvC profiel
Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat met ervaring en specifieke deskundigheid op het terrein van financiën & control en financieringsvraagstukken. Dit gecombineerd met een hart voor de volkshuisvesting en een duidelijke visie op de toegevoegde waarde van de inzet van maatschappelijke middelen.

Het nieuwe lid van de RvC:
  • heeft kennis van en ervaring met financiën & control vraagstukken en processen op organisatieniveau;
  • heeft kennis van de regels van (financiële)(jaar) verslaglegging en inzicht in vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een onderneming;
  • heeft kennis van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels (zoals van toepassing op onderwerpen als treasury, fiscaliteit en beleggingen);
  • heeft ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
  • heeft goed inzicht in de vraagstukken die spelen in de financiering van de volkshuisvesting, de risico’s en de kansen;
  • is in staat om vanuit het perspectief van de financiën naar de volkshuisvesting te kijken en daarin scenario’s te onderscheiden;
  • kan scherpte aanbrengen in de financiële dilemma’s en keuzes;
  • is daarmee sparring partner van de financieel directeur, controller en bestuurder;
  • levert als lid van de Auditcommissie een belangrijke bijdrage aan de planning- en controlcyclus;
  • heeft ervaring met vraagstukken op het gebied van governance.

De RvC van Nijestee is toegankelijk en betrokken, zowel voor de interne organisatie als voor de externe belangenhouders en samenwerkingspartners. U onderschrijft en bewaakt de invulling van de missie en visie van Nijestee als maatschappelijke organisatie en draagt die als zodanig uit. U bent voldoende beschikbaar voor een adequate invulling van uw functie en bent bereid om ook buiten reguliere vergaderingen contacten te onderhouden en zichtbaar aanwezig te zijn bij verschillende bijeenkomsten.

U staat midden in de maatschappij en bent vanuit uw werk actief betrokken bij ontwikkelingen in de samenleving. Gezien de samenstelling van het team van de RvC nodigen we graag ook jonge (nog minder ervaren) commissarissen uit te solliciteren.

Daarnaast bent u bereid tot permanente bijscholing in relevante onderwerpen voor Nijestee en het vak van toezicht houden en zet u uw individuele kennis in ter verhoging van de kwaliteit van de RvC als geheel. In uw houding kan en wil u aansluiten bij de Groningse mentaliteit, informeel gedrag en onderling vertrouwen.
Reactie en procedure
Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC van Nijestee? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Miranda Been, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39253.

De benoeming van het nieuwe lid RvC van Nijestee zal plaatsvinden volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Nijestee
Nijestee | Groningen
Nijestee verhuurt, beheert en bouwt al 100 jaar sociale huurwoningen in de stad Groningen en is de grootste woningcorporatie in de stad. Begin 2020 verhuurt en beheert Nijestee circa 13.500 huurwoningen in bijna alle wijken, waarvan het merendeel sociale huurwoningen betreft. Daarmee biedt zij betaalbare en goede huisvesting aan zo’n 22.000 mensen. Nijestee kiest er bewust voor om alleen in de stad actief te zijn: hier kent zij de mensen, de behoeftes en de buurten en werkt zij samen met belanghouders in de stad, de huurders voorop.

Nijestee heeft haar missie als volgt geformuleerd: “We zijn een maatschappelijke onderneming. Ons ideaal is dat mensen met verschillende achtergronden en maatschappelijke posities samenleven in buurten en daarin zelf kunnen kiezen waar en hoe ze wonen in een huis dat als thuis voelt. Nijestee wil zo’n thuis bieden, vooral aan mensen met een lager inkomen of mensen die hulp of begeleiding nodig hebben om zelfstandig te wonen.”
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)