Referentienummer: 39254

Mijande Wonen
Huurderscommissaris
39254

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met visie op volkshuisvesting en hart voor huurders

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Mijande Wonen zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder met visie op volkshuisvesting en hart voor huurders
Raad van Commissarissen
De RvC heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Mijande Wonen. De RvC wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever voor de bestuurder.

De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Mijande Wonen zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. De RvC van Mijande Wonen bestaat uit vijf leden. Twee leden RvC worden benoemd op voordracht van de huurders.
Huurdersraad
De Huurdersraad van Mijande Wonen voelt zich zeer betrokken bij het behartigen van de belangen van alle huurders. Elke huurder is automatisch lid van de Huurdersraad. In het bestuur van de Huurdersraad Mijande Wonen zijn de verschillende dorpskernen die onder het werkgebied vallen vertegenwoordigd. De Huurdersraad is een belangrijke kritische, constructieve en onafhankelijke gesprekspartner van Mijande Wonen én de gemeenten Dinkelland en Twenterand inzake de woonvisie en het woonbeleid. Daarbij wordt altijd het gezamenlijk belang van de huurders vooropgesteld.

Vanwege het aftreden van een van de leden van de RvC is per 1 juli jl. een vacature ontstaan in de RvC. Dit betreft een zetel op voordracht van de huurders. In de profielschets vindt u nadere informatie over Mijande Wonen, de Huurdersraad, de RvC en het gewenste profiel van de nieuwe Huurderscommissaris. De huurders en de RvC van Mijande Wonen zullen in deze procedure gezamenlijk optrekken.
Lid RvC op voordracht van huurders
Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een intrinsiek maatschappelijk betrokken lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders en de Huurdersraad de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en kritisch kan inbrengen. Hij/zij weet wat er onder de huurders leeft en vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders en de Huurdersraad informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn. Naast de goede samenwerking met het bestuur van Mijande vindt de Huurdersraad het contact met de RvC ook zeer waardevol. De Huurdersraad hoopt in de nieuwe commissaris iemand te vinden die de huurders een warm hart toedraagt.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • Visie heeft op de volkshuisvesting en de (toekomstige) rol van de corporatie in de samenleving;
  • Op de hoogte is van ontwikkelingen in het sociaal maatschappelijk domein, zoals kwetsbare doelgroepen en ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
  • Kennis heeft van en/of ervaring heeft met woon- en volkshuisvestelijke vraagstukken en op de hoogte is van de recente ontwikkelingen in de sociaal maatschappelijke sector;
  • Visie heeft op governance en gevoel voor verhoudingen tussen partijen en ervaring met politiek-en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
  • Zich oprecht betrokken voelt bij huurders en die enthousiast het contact zoekt met huurders. De kandidaat vindt het leuk om geregeld bijeenkomsten van huurders en/of de Huurdersraad bij te wonen;
  • Ervaring heeft met en visie heeft op in deze tijd passende vormen van huurdersbetrokkenheid en huurdersparticipatie;
  • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regio en/of het werkgebied van Mijande Wonen.
De procedure is afgerond
Het is niet meer mogelijk om te reageren.

Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo_mijande
Mijande Wonen | Vriezenveen
Mijande Wonen is een woningcorporatie in Twente. Zij verhuren, beheren en onderhouden ongeveer 4.750 woningen in de gemeenten Dinkelland en Twenterand om daarmee huurders een thuis te bieden.

Mijande Wonen werkt met ruim 50 collega’s dagelijks aan het bieden van een thuis in haar werkgebied. Dat doen zij door voldoende toekomstbestendige woningen te bieden en door bij te dragen aan buurten waar mensen graag willen wonen. Daarbij houden zij rekening met ontwikkelingen in de samenleving. Mijande Wonen werkt nauw samen met partners binnen de keten van wonen, zorg en welzijn en altijd in samenspraak met de huurders.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)