Referentienummer: 39216

Plavei
Lid Raad van Commissarissen (Financiën/ICT)
39216

Lid Raad van Commissarissen

Ervaren en deskundig toezichthouder met kennis van financiën en tevens voorzitter auditcommissie

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Plavei, een compacte woningcorporatie met circa 40 medewerkers en ruim 4000 wooneenheden, voornamelijk in de gemeente Montferland, zoekt ERLY een ervaren en deskundig toezichthouder met kennis van financiën en tevens voorzitter auditcommissie
Raad van Commissarissen
De RvC van Plavei bestaat uit vijf leden en opereert als een collegiaal team. Twee van de vijf leden zijn benoemd op een voordracht zetel van de huurders. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Plavei. De RvC staat daarnaast de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Eveneens staat het de directeur-bestuurder vrij om de RvC over een onderwerp advies te vragen. De RvC handelt op basis van haar bevoegdheden, zoals onder meer het toezicht op de strategische doelstellingen, prestaties, werkgeversrol, klankbordfunctie en de besturing.

De RvC kent een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een volkshuisvestingcommissie. Elk lid van de RvC heeft de verantwoordelijkheid om onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming en hun taken uit te voeren. De RvC is zodanig samengesteld dat deze zo onafhankelijkheid mogelijk is.
Profiel
Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC van Plavei zoeken wij voor dit profiel een lid RvC die: Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC die:
  • Brede ervaring heeft als financieel professional op directie- en/of bestuursniveau als manager of directeur Finance & Control;
  • Kennis en inzicht heeft in vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een organisatie; kennis van de financiën binnen de volkshuisvesting is een pré;
  • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury, fiscaliteiten en beleggingen;
  • Ervaring heeft met strategische (vastgoed) investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
  • Kennis heeft van managementtechnieken, zoals outputbudgettering en managerial control (risicomanagement);
  • Als voorzitter van de auditcommissie een goede gesprekspartner kan zijn voor de accountant en achter de cijfers weet te kijken;
  • Kennis of inzicht heeft in ontwikkelingen op gebied van ICT en de implicaties voor de organisatie;
  • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed te duiden.
Reactie en procedure
Denkt u op basis van de profielschets een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC bij Plavei? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl ref. nr. 39216 (profiel financiën/ICT). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid RvC van Plavei zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Logo
Plavei | Didam
Plavei is een compacte woningcorporatie met circa 40 medewerkers en ruim 4000 wooneenheden, voornamelijk in de gemeente Montferland. De visie van Plavei is het bieden van betaalbaar en plezierig wonen in een duurzame, kansrijke en leefbare omgeving, nu en in de toekomst. Dit bereikt zij door een efficiënte en transparante bedrijfsvoering en goede samenwerking met huurders en samenwerkingspartners. Plavei vindt dat er voor iedereen in de samenleving een plek moet zijn om te kunnen wonen. Plavei stelt de woonbehoeften van haar klanten centraal en biedt daarbij een goede basis dienstverlening. Plavei is lokaal geworteld en is er primair voor de minst draagkrachtige groepen in de samenleving.

Plavei is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen Laris Wonen en Diensten uit Didam en Woningstichting Bergh uit 's-Heerenberg. Plavei wil een vooruitstrevende woningcorporatie zijn. Zij heeft een modern organisatiemodel waarbij de klant bovenaan staat. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie en binnen de organisatie wordt gewerkt met zelfsturende teams. De komende jaren investeert Plavei fors in haar woningvoorraad. Zij wil daarmee haar vastgoedportefeuille verjongen en passend maken voor de huurder van de toekomst.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)