Referentienummer: 39222

Wonen Limburg
Lid Raad van Commissarissen
39222

Lid Raad van Commissarissen

Ervaren en deskundig toezichthouder met kennis van financiën en tevens beoogd voorzitter auditcommissie

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Wonen Limburg zijn wij op zoek naar een ervaren en deskundig toezichthouder met kennis van financiën en tevens beoogd voorzitter auditcommissie
Raad van Commissarissen
Op basis van de Governancecode Woningcorporaties heeft de RvC tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders.

Het toezicht van de RvC op het bestuur omvat in ieder geval:
  • De ontwikkeling en realisatie van het beleid van de corporatie en de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
  • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
  • De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  • Het kwaliteitsbeleid;
  • De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
  • Het financiële verslaggevingsproces;
  • De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
  • Het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.
Van alle leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen grote verbanden te zien. Van belang daarbij is dat de leden afstand kunnen nemen van details, dat wil zeggen om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en het gehele veld kunnen overzien. Op afstand functioneren betekent dat het bestuur wordt overgelaten aan het management van Wonen Limburg.

Als lid van de RvC volgt men na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële zaken en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de woningcorporatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan Wonen Limburg en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. Vervolgens beoordeelt de RvC jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding.
Lid RvC profiel financiën
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
 • Aantoonbare brede ervaring met bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiën en risicomanagement op directie- en/of bestuursniveau (CFO/ RA);
 • Kennis en inzicht heeft in financiële vraagstukken en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en fiscaliteiten.
 • Ervaring heeft met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
 • Kennis heeft van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken, zoals outputbudgettering en managerial control (risicomanagement);
 • Als voorzitter auditcommissie een goede gesprekspartner kan zijn voor de accountant en achter de cijfers weet te kijken;
 • Beschikte over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed te duiden.
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo
Wonen Limburg | Roermond
Wonen Limburg is met 250 medewerkers, 26.000 woningen en 3.000 eenheden overig maatschappelijk vastgoed, de grootste woningcorporatie van Limburg. Het hoofdkantoor van Wonen Limburg staat in Roermond: het Wonen Limburg Huis. Daarnaast zijn er door heel Limburg buurtwinkels waar Wonen Limburg voor haar bewoners klaar staat. De mens staat bij Wonen Limburg centraal; zij ziet haar vastgoed als een middel. Wonen Limburg zet zich in om wijken en buurten leefbaar te houden. Om mensen een fijne woonplek te bieden. In de eerste plaats zijn ze er vooral voor mensen met een laag inkomen. Maar ook bewoners met een middeninkomen kunnen bij Wonen Limburg terecht voor een betaalbare woning. Wonen Limburg beweegt zich in een richting waarin ze meer en meer de regie aan de bewoners teruggeven. Zodat ze zelf, waar nodig met hulp van Wonen Limburg, een fijne woonplek creëren. Welkom thuis!

Wonen Limburg wordt bestuurd door twee bestuurders. Onder deze twee bestuurders vallen drie directeuren die de organisatie aansturen in de volgende domeinen: Mens & Maatschappij, Wonen & Vastgoed en Bedrijfsvoering. Hiernaast wordt de organisatie ondersteund door een aantal stafdiensten zijnde het Bestuursbureau, P&O, Strategie, Communicatie & Kwaliteit en Compliance & Risk.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)