Referentienummer: 39240

Mitros | Utrecht
Lid Raad van Commissarissen
39240

Lid Raad van Commissarissen

Ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring en visie op volkshuisvesting en grootstedelijke (vastgoed) ontwikkeling

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Mitros zijn wij op zoek naar een ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring en visie op volkshuisvesting en grootstedelijke (vastgoed) ontwikkeling
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Mitros houdt toezicht op de (statutaire) directie en op de algemene gang van zaken binnen Mitros, inclusief dochterondernemingen. De RvC is klankbord voor de directie en adviseert de directie, gevraagd en ongevraagd. Daarbij weegt de RvC de in aanmerking komende belangen tegen elkaar af. Daarnaast is de RvC werkgever van de directieleden.

De RvC van Mitros bestaat momenteel uit zes leden, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Twee leden zijn benoemd op voordracht van huurdersorganisatie HuurdersNetwerk Mitros en één op voordracht van de ondernemingsraad. De RvC streeft in zijn samenstelling naar diversiteit. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.

De RvC vergadert vijf à zes keer per jaar en er wordt één keer per jaar een heisessie gehouden. Daarnaast zijn de leden RvC aanwezig bij diverse overlegvergaderingen met o.a. de OR en de huurdersorganisatie, legt de RvC werkbezoeken af en zijn zij regelmatig aanwezig bij themabijeenkomsten van Mitros. De RvC heeft drie commissies: de commissie financiën, de commissie wonen en de remuneratiecommissie, die elk drie à vier keer per jaar vergaderen.

De RvC hecht aan een open en transparante werkwijze, waarbij de leden, in goed overleg met de directie, voeling houden met de organisatie en haar stakeholders en waardoor de leden zich in hun toezichthoudende rol door meer laten leiden dan alleen door papier en officiële vergaderingen. Leden van de RvC moeten ieder afzonderlijk een onafhankelijke en kritische bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming bij Mitros. Zij beschikken dan ook over brede deskundigheid en vaardigheid op bestuurlijk niveau, zodat zij op hoofdlijnen het totale beleid kunnen beoordelen.
Profiel
Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC die:
  • bewezen bestuurlijke ervaring heeft opgedaan, bij voorkeur als bestuurder binnen een bouw-of vastgoedonderneming of eindverantwoordelijk bestuurder met vastgoed in zijn/haar portefeuille;
  • in staat is de gewenste én feitelijke maatschappelijke prestatie van Mitros te doorzien, met name op volkshuisvestelijk gebied, en de gevolgen daarvan te doorgronden voor de strategische keuzes die daaruit voortvloeien;
  • bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
  • een brug kan slaan vanuit commerciële kennis en ervaring naar maatschappelijk vastgoedbeheer, projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling;
  • kennis heeft van de ontwikkelingen van de woningmarkt op het niveau van de stad Utrecht of de regio en de vertaling daarvan naar (vastgoed) opgaven voor Mitros in relatie tot de doelgroep;
  • visie heeft op de rol van de corporatie in het maatschappelijk middenveld in de grote stad en zicht heeft op de verschillende doelgroepen en stakeholders binnen de woningmarkt van Mitros;
  • heeft visie op modern toezichthouden en stakeholdermanagement en kennis van organisatieontwikkeling;
  • beschikt over een groot netwerk van relaties landelijk, regionaal en/of op het niveau van de stad Utrecht en is bereid om dit netwerk in te zetten om de ambities van Mitros waar te maken;
  • heeft een grote betrokkenheid bij de doelgroep van de woningcorporatie; kan zich verbinden met de missie, ambitie en strategie en organisatie van Mitros.
 
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk te reageren.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
download
Mitros
Mitros is een grote woningcorporatie, werkzaam in Utrecht en Nieuwegein. Mitros vindt dat iedereen recht heeft op goed wonen. Mitros is ervoor om dit mogelijk te maken voor mensen met een laag inkomen. Dit doet zij door het verhuren van goede en betaalbare huizen in leefbare buurten in Utrecht en Nieuwegein. In Utrecht en Nieuwegein wonen 65.000 mensen in huizen van Mitros. De 340 medewerkers zetten zich in om de tevredenheid van de huurders te verhogen. Zij zijn trots op hun werk en werken prettig samen: open, informeel, klant- en doelgericht, met hart voor de zaak en met respect voor elkaars expertise. De kernwaarden van Mitros zijn: aanspreekbaar, verbonden en gezond verstand.

Voor meer informatie over Mitros: https://mitros.nl/over-ons/organisatie/
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)