Referentienummer: 39263

Laurentius
Lid raad van toezicht
39263

Lid raad van toezicht

Verbindend en toegankelijke toezichthouder met hart voor huurders en kennis van vastgoed en volkshuisvesting

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de raad van toezicht van Laurentius zijn wij op zoek naar een verbindend en toegankelijke toezichthouder met hart voor huurders en kennis van vastgoed en volkshuisvesting
Raad van toezicht
De raad van toezicht van Laurentius bestaat uit vijf leden die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen dat interdisciplinair kan werken. Van de vijf leden worden twee leden voorgedragen door de Huurderskoepel Laurentius. Omdat Laurentius een vereniging is met een ledenraad worden benoemingen van de leden RvT afgestemd met de ledenraad.

Bij de vervulling van haar taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van Laurentius, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De raad van toezicht van Laurentius en de directeur-bestuurder willen het governancemodel steeds meer vanuit het waardegericht toezicht invulling geven gebaseerd op vertrouwen, toegankelijkheid en begrip. Voor de leden van de raad van toezicht zijn de formele rollen van interne toezichthouders zoals aangegeven in de Governancecode helder (toezicht houden, sparringpartner zijn en goed werkgeverschap). Belangrijke bestuursbesluiten worden getoetst in de beleidsdriehoek van doelstellingen, kwaliteit van woningen en dienstverlening en financiële continuïteit.

Bij het toezicht vaart de raad van toezicht niet louter op de directeur-bestuurder, maar kijkt zij ook zelfstandig naar de organisatie en de omgeving. Zo onderhouden zij een gestructureerd direct en zelfstandig contact met de OR, de Huurderskoepel en de ledenraad van Laurentius. Daarnaast zijn er ook contactmomenten met andere stakeholders, overheden, professionals en managers.

Per 1 juli 2021 ontstaan, op basis van het rooster van aftreden, twee vacatures binnen de raad van toezicht van Laurentius:
 • Een toezichthouder met profiel vastgoed op voordracht van de Huurderskoepel
 • Een toezichthouder met breed juridisch profiel en kennis van governance vraagstukken

Gelet op de samenstelling van de raad is bij voorkeur een van de kandidaten een vrouw en heeft een van de kandidaten binding met het werkgebied. De raad wil breed de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders uit of toezichthouders met een niet westerse achtergrond om te reageren.
Huurderskoepel
De Huurderskoepel Laurentius (HKL) behartigt de algemene belangen van alle huurders van Laurentius. Uitgangspunten van de HKL zijn kwalitatief en betaalbaar wonen, leefbaarheid en een veilig en duurzaam woonklimaat voor iedereen, ongeacht inkomen of maatschappelijke positie. Daarnaast vindt de HKL het belangrijk dat huurders zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor het woonklimaat in hun wijk. Dit alles wil zij bereiken door service te verlenen, ontmoetingen te organiseren en speerpunten te formuleren voor overleg met de directie. Zij overlegt met Laurentius en geeft waar nodig gevraagd en ongevraagd advies.
Profiel vastgoed op voordracht van de Huurderskoepel
Voor dit profiel zoeken wij een lid raad van toezicht die:
 • Betrokken is bij maatschappelijke ontwikkelingen en kennis heeft van vastgoed en volkshuisvesting;
 • Op de hoogte is en oprecht geïnteresseerd is wat een huurdersorganisatie doet en de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed weet te verwoorden;
 • Het leuk vindt contacten te onderhouden met huurders;
 • Ervaring heeft met alle aspecten van vastgoed, bijvoorbeeld als projectontwikkelaar, van haalbaarheidsstudies tot exploitatie en van (her)ontwikkeling tot realisatie;
 • Inzicht heeft in de werking van de lokale woningmarkt en de vertaling daarvan naar strategische portefeuille keuzes en (bouw)opgaven voor Laurentius;
 • Bekend is met de wereld van vastgoed en projectontwikkeling en hoe de (markt) partijen daarin opereren;
 • Ervaring heeft met grondtransacties, investeringsbeslissingen en nieuwe samenwerkingsvormen zoals resultaatgericht samenwerken;
 • Visie heeft op duurzaamheid en feitelijke kennis heeft van recente innovaties, ontwikkelingen en oplossingen op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie;
 • Binding en/of affiniteit met het werkgebied van Laurentius is een pré.
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo-laurentius
Laurentius | Breda
Laurentius is een betrokken woningcorporatie in Breda. Zij verhuurt ongeveer 7.500 woningen in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam. Samen met de bewoners en samenwerkingspartners biedt Laurentius een thuis, goed en betaalbaar wonen, voor de bewoners. Laurentius werkt voor mensen van jong tot oud, en vooral voor mensen met een smalle beurs en voor mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)