Referentienummer: 39243

Laurentius
Lid Raad van Commissarissen
39243

Lid Raad van Toezicht

Betrokken toezichthouder met financiële kennis van vastgoed

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Toezicht van Laurentius zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder met financiële kennis van vastgoed 
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van Laurentius bestaat uit vijf leden die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen dat interdisciplinair kan werken. Van de vijf leden worden twee leden voorgedragen door de Huurderskoepel Laurentius. Omdat Laurentius een vereniging is met een ledenraad worden benoemingen van de leden RvT afgestemd met de ledenraad.

Bij de vervulling van haar taak richt de RvT zich naar het belang van Laurentius, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De RvT van Laurentius en de directeur-bestuurder willen het governancemodel steeds meer vanuit het waardegericht toezicht invulling geven gebaseerd op vertrouwen, toegankelijkheid en begrip. Bij het toezicht vaart de RvT niet louter op de directeur-bestuurder, maar kijkt zij ook zelfstandig naar de organisatie en de omgeving. Zo onderhouden zij een gestructureerd direct en zelfstandig contact met de OR, de Huurderskoepel en de ledenraad van Laurentius. Daarnaast zijn er ook contactmomenten met andere stakeholders, overheden, professionals en managers.
Profiel
Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvT zoeken wij naar een toezichthouder die als ervaren financial achter de cijfers kan kijken en financiële kennis heeft van vastgoed. De kandidaat is tevens beoogd voorzitter van de auditcommissie.

Voor dit profiel zoeken wij een lid RvT die:
  • Ruime ervaring heeft als CFO/RA op directie- en/of bestuursniveau;
  • Kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom financiering en de financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming;
  • Kennis heeft om budgetten, investerings- en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken te beoordelen;
  • Ervaring heeft met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
  • Kennis heeft van vastgoedfinanciering en scherp weet te kijken naar de (vastgoed) risico’s voor Laurentius en een goede beheersing daarvan;
  • Liquiditeitsrisico’s adequaat weet in te schatten;
  • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie, o.m. op het terrein van treasury, exploitatie en risicomanagement;
  • Als een goed klankbord op financieel gebied voor de HKL en de ledenraad kan optreden en richting de collega RvT-leden en de directeur-bestuurder;
  • De auditcommissie kan voorzitten, een goede gesprekspartner kan zijn voor de accountant en achter de cijfers heen kan kijken.
Reactie en procedure
Het is helaas niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo-laurentius
Laurentius | Breda
Laurentius is een betrokken woningcorporatie in Breda. Zij verhuurt ongeveer 7.500 woningen in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam. Samen met de bewoners en samenwerkingspartners biedt Laurentius een thuis, goed en betaalbaar wonen, voor de bewoners. Laurentius werkt voor mensen van jong tot oud, en vooral voor mensen met een smalle beurs en voor mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben.

Laurentius is een vereniging waar bewoners lid van kunnen worden. De ledenraad bevordert de maatschappelijke inbedding van Laurentius en haar continuïteit. Daarnaast is bij Laurentius de Huurderskoepel Laurentius (HKL) actief. Het bestuur van de HKL wordt gevormd door huurders van Laurentius die op vrijwillige basis de algemene belangen van alle huurders van Laurentius behartigen op beleidsmatig niveau.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)