Referentienummer: 39258

Woonpartners
Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders
39258

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder met kennis van volkshuisvesting en hart voor de huurders

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Woonpartners zoekt ERLY een betrokken toezichthouder met kennis van volkshuisvesting en hart voor de huurders
Huurdersorganisatie
De Huurders Belangen Vereniging (HBV) Woonpartners zet zich in voor alle huurders die een woning huren via woningbouwvereniging Woonpartners in Helmond. De HBV Woonpartners wil een verbindende rol uitoefenen tussen de huurders enerzijds- en de woningbouwvereniging anderzijds. De HBV Woonpartners komt onder meer op voor goede betaalbare woningen, het bevorderen van de leefbaarheid, welzijn en een veilige en aantrekkelijke woonomgeving. De HBV Woonpartners kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan Woonpartners. De HBV Woonpartners werkt nauw samen met de bewonerscommissies. Het bestuur van de HBV Woonpartners bestaat uit acht actieve leden.
Raad van Commissarissen
De RvC van Woonpartners bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de RvC bestaan drie commissies, te weten de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de vastgoedcommissie. Twee leden van de RvC zijn benoemd op voordracht van de huurders. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Governancecode Woningcorporaties.

Binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonpartners is een vacature ontstaan voor de zetel van lid RvC op voordracht van de huurders. De nieuwe huurderscommissaris heeft een duidelijke affiniteit met huurders en vindt het leuk informele contacten te onderhouden met de HBV Woonpartners.  
Profiel
Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een intrinsiek maatschappelijk betrokken lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders en de HBV Woonpartners de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en kritisch kan inbrengen. Hij/zij heeft affiniteit met de huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn.

Voor dit profiel zoeken we daarnaast een kandidaat die:  
      • Visie heeft op de volkshuisvesting en de (toekomstige) rol van de corporatie in de samenleving;
      • Op de hoogte is van de maatschappelijke opgaven in het werkgebied, zoals kwetsbare doelgroepen en ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
      • Kennis heeft van en/of ervaring heeft met woon- en volkshuisvestelijke vraagstukken en de complexiteit van het maatschappelijk en politiek speelveld goed weet te duiden;
      • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
      • De kandidaat zoekt enthousiast het contact met huurders en vindt het leuk om geregeld bijeenkomsten van huurders en de Huurdersraad bij te wonen en weet (financiële) onderwerpen makkelijk te vertalen en uit te leggen aan huurders;
      • Ervaring heeft met en visie heeft op in deze tijd passende vormen van huurdersbetrokkenheid en huurdersparticipatie;
      • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regio en/of het werkgebied van Woonpartners Helmond.
 
Procedure gesloten
Het is niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Logo-WP-2020
Woonpartners | Helmond
Woonpartners is een woningcorporatie in Helmond met circa 7.500 woningen die haar huurders een thuis wil bieden, in hun eigen straat, wijk en buurt. En dat is meer dan alleen een huis. Vanuit onze kernwaarden - betrouwbaar, verrassend en verbindend - werken we dagelijks aan deze missie. Samen met bewoners en partners werken aan betaalbare, duurzame woningen in hechte wijken. Dat is onze ambitie. Waar Woonpartners voor staat en waar we naartoe koersen is weergegeven in ons Ondernemingsplan 2020-2024: Thuis bij Woonpartners.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)