Referentienummer: 39288

Mercatus
Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders met profiel Maatschappelijk
39288

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken en verbindende toezichthouder met goed gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving en maatschappelijke verhoudingen en een sterke lokale verankering

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Mercatus zijn wij op zoek naar een betrokken en verbindende toezichthouder met goed gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving en maatschappelijke verhoudingen en een sterke lokale verankering
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Mercatus bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Er zijn drie commissies in de raad: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en de commissie maatschappij. De taken van de commissies zijn vastgelegd in reglementen. Twee leden van de raad zijn op voordracht van stichting Huurdersbelang benoemd en één lid op voordracht van de ondernemingsraad.

Op basis van het rooster van aftreden ontstaan er twee vacatures binnen de Raad van Commissarissen van Mercatus:
 • Per 1 januari 2023 een commissaris met een maatschappelijk profiel op voordracht van huurders;
 • Per 1 juli 2023 een commissaris met een profiel Duurzaamheid en Organisatieontwikkeling, tevens lid van de auditcommissie, op voordracht van de Ondernemingsraad.

De RvC hecht veel waarde aan diversiteit binnen haar raad. Gezien de huidige samenstelling nodigt zij vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een niet-westerse achtergrond nadrukkelijk uit om te reageren.
Stichting Huurdersbelang Mercatus
Stichting Huurdersbelang Mercatus komt op voor de algemene belangen van de huurders of toekomstige huurders van de woningcorporatie Mercatus. De insteek van het overleg met de organisatie is om steeds tot duidelijke en concrete afspraken te komen om zo de relatie van Mercatus en haar huurders waar nodig te verbeteren.
Huurderscommissaris met profiel Maatschappelijk
Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:
    • gevoel heeft bij de problematiek van dorp én stad en wat dit betekent voor de dynamiek in de polder;
    • een visie heeft op vormen van participatie, partnerships en positionering van bewoners;
    • goed kan luisteren en inlevingsvermogen toont in samenwerking met anderen;
    • kennis heeft van de lokale wensen van de diverse doelgroepen;
    • ervaring heeft met een sterk lokaal krachtenveld en zich daarin gemakkelijk weet te bewegen;
    • een goed gevoel heeft voor verhoudingen en relaties en zich daarin bestuurlijke sensitief toont;
    • pro-actief is in het ophalen van informatie over en binnen het werkgebied;
    • brede betrokkenheid toont, o.a. door middel van project- en locatiebezoeken;
    • een sterke sociale binding heeft met het werkgebied en daarin een eigen netwerk meebrengt;
    • woonachtig is in het werkgebied van Mercatus.
Gezien de samenstelling van de RvC nodigen we voor dit profiel nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders uit om te reageren.
De procedure is afgerond
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo
Mercatus | Emmeloord
Mercatus is een middelgrote woningcorporatie en verhuurt circa 4.500 woningen in Emmeloord en de tien dorpen in de Noordoostpolder.