Referentienummer: 39261

Mercatus
Huurderscommissaris
39261

lid Raad van Commissarissen

Betrokken en verbindende toezichthouder met oog voor ontwikkelingen in de samenleving, gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en kennis van zorg & welzijn

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Mercatus zoeken wij een betrokken en verbindende toezichthouder met oog voor ontwikkelingen in de samenleving, gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en kennis van zorg & welzijn
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Mercatus vervult drie rollen: zij houdt toezicht op de besturing van de corporatie, zij is werkgever van het bestuur en fungeert als sparringpartner. Daarnaast heeft de RvC een netwerkrol binnen de Noordoostpolder. De doelen van Mercatus staan daar altijd bij voorop, waarbij leden van de RvC de belangen van alle stakeholders afwegen.

De RvC van Mercatus bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de raad zijn drie drietal kerncommissies actief: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en de commissie maatschappij. De taken van de commissies zijn vastgelegd in reglementen. Twee leden van de raad zijn op voordracht van Stichting Huurdersbelang benoemd, één lid op voordracht van de ondernemingsraad.

Op basis van het rooster van aftreden ontstaan er twee vacatures binnen de RvC van Mercatus. Een van de vacatures met een profiel Financiën en Control, de andere vacature met een profiel maatschappelijk op voordracht van huurders.  
Stichting Huurdersbelang
Stichting Huurdersbelang Mercatus komt op voor de algemene belangen van de huurders of toekomstig huurders van de woningcorporatie Mercatus. De insteek van overleg met de organisatie is om steeds tot duidelijke en concrete afspraken te komen om zo de relatie van Mercatus en haar huurders waar nodig te verbeteren.

De twee leden van de Raad van Commissarissen die op voordracht van de Stichting Huurdersbelang zijn benoemd worden jaarlijks door Stichting uitgenodigd om aan te sluiten bij hun vergadering en zo aangesloten te blijven bij actuele vraagstukken waar de Stichting zich mee bezig houdt.
Profiel
Voor de zetel op voordracht van Stichting Huurdersbelang Mercatus zijn wij op zoek naar een betrokken en verbindende toezichthouder met oog voor ontwikkelingen in de samenleving, gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en kennis van zorg & welzijn.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:  
      • Goed de huurdersinvalshoek binnen de RvC kan verwoorden;
      • Gevoel heeft bij de problematiek van dorp én stad en wat dit betekent voor de dynamiek in de polder;
      • Een visie heeft op vormen van participatie, partnerships en positionering van bewoners;
      • Goed kan luisteren en inlevingsvermogen toont in samenwerking;
      • Kennis heeft van de lokale wensen van de diverse doelgroepen in het netwerk van wonen-zorg-welzijn;
      • Kennis heeft van en/of ervaring met wonen & zorg en maatschappelijk vastgoed;
      • Ervaring heeft met een sterk lokaal krachtenveld en zich daarin gemakkelijk weet te bewegen;
      • Een goed gevoel heeft voor verhoudingen en relaties en zich daarin bestuurlijke sensitief toont;
      • Proactief is in het ophalen van informatie over het werkgebied;
      • Brede betrokkenheid toont, o.a. door middel van project- en locatiebezoeken;
      • Een sterke sociale binding heeft met het werkgebied en daarin een eigen netwerk meebrengt;
      • Woonachtig dan wel werkzaam (of tot voor kort geweest) is in het werkgebied van Mercatus.
 
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo
Mercatus | Emmeloord
Als middelgrote woningcorporatie verhuurt Mercatus circa 4.500 woningen in Emmeloord en de tien dorpen in de Noordoostpolder. Zo’n 70 medewerkers maken zich dagelijks hard voor voldoende, betaalbare, goede en duurzame woningen in vitale wijken.

Mercatus gelooft in de kracht van persoonlijk contact. In nauwe samenwerking met bewoners, stakeholders en samenwerkingspartners maakt zij zich sterk voor duurzaam en betaalbaar woongenot.