Referentienummer: 39273

Woonbedrijf ieder1
Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders
39273

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken en verbindende toezichthouder met oog voor ontwikkelingen in de samenleving en kennis van volkshuisvesting

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Woonbedrijf ieder1 zijn wij op zoek naar een betrokken en verbindende toezichthouder met oog voor ontwikkelingen in de samenleving en kennis van volkshuisvesting
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Woonbedrijf ieder1 bestaat uit zes leden. Hiervan zijn twee leden op voordracht van de huurdersorganisatie HuurdersBIJ1 benoemd.

De RvC heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De Raad van Commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor het Bestuur. De werkwijze van de RvC en het Bestuur is vastgelegd in de statuten, een RvC-reglement en Bestuursreglement.

Binnen de RvC van Woonbedrijf ieder1 is een vacature ontstaan voor een commissaris met kennis van volkshuisvesting. Het betreft een zetel op voordracht van HuurdersBij1.
HuurdersBIJ1
HuurdersBIJ1 is een overlegorgaan zoals bedoeld in de Wet Overleg Huurders Verhuurder en is er door en voor de huurders van Woonbedrijf ieder1. Haar wettelijke taak is het behartigen van de belangen van alle huurders van Woonbedrijf ieder1. 

De leden van de RvC die op voordracht van HuurdersBIJ1 zijn benoemd worden jaarlijks uitgenodigd om aan te sluiten bij hun vergadering en zo aangesloten te blijven bij actuele vraagstukken waar de HuurdersBIJ1 zich mee bezig houdt. De intentie is om het aantal contactenmomenten in de toekomst te verhogen zodat ze beiden beter geïnformeerd zijn over zaken die spelen.
Profiel huurderscommissaris
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
   • aantoonbaar kennis en/of ervaring heeft met huurdersbelangen en volkshuisvesting;
   • kennis heeft van maatschappelijke ontwikkelingen in het publieke domein en ontwikkelingen binnen wonen, zorg en welzijn;
   • steeds de belangen van huurders voor ogen heeft en deze goed kan verwoorden in de RvC;
   • een actieve inbreng heeft vanuit het huurdersperspectief in vergaderingen;
   • het vermogen heeft te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd in het beleid;
   • het vermogen en de bereidheid heeft om een open, op vertrouwen gebaseerde relatie met HuurdersBIJ1 te onderhouden (zonder last of ruggespraak);
   • bereid is inhoudelijk van gedachten te wisselen over en zich te oriënteren op wat er leeft door onder andere het bijwonen van vergaderingen van HuurdersBIJ1;
   • een sterke sociale binding heeft met het werkgebied en daarin een eigen netwerk meebrengt;
   • woonachtig danwel werkzaam (of tot voor kort geweest) is in de regio.
De procedure is afgerond
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo
Woonbedrijf ieder1 | Deventer
Woonbedrijf ieder1 is de grootste woningcorporatie in de Stedendriehoek en biedt mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug door ze een goede en betaalbare woning te verhuren. Met circa 14.000 woningen in Deventer en Zutphen en ruim 220 medewerkers draagt Woonbedrijf ieder1 bij aan leefbare steden en dorpen door de zorg voor goede en betaalbare woningen.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)