Referentienummer: 39255

Woon- en Zorgcentrum Humanitas
Voorzitter Raad van Toezicht
39255

Voorzitter Raad van Toezicht

Stevige en verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van governance vraagstukken

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Toezicht van WZC Humanitas zijn wij op zoek naar een stevige en verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van governance vraagstukken
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van Woon- en Zorgcentrum Humanitas heeft tot taak toezicht te houden op de besturing door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie als maatschappelijke onderneming. De RvT sluit in zijn toezicht aan bij de visie en kernwaarden van Humanitas. De RvT baseert zijn toezicht, naast de context en identiteit van Humanitas, op de Zorgbrede Governancecode en de notitie “Goed toezicht in zorg en welzijn” van de Nvtz. De visie van de RvT vormt de basis voor de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder en stimuleert tot reflectie op- en het gesprek over het functioneren en de onderlinge relatie tussen de bestuurder en toezichthouders van Humanitas.
Profiel voorzitter Raad van Toezicht
Humanitas is op zoek naar een stevige en verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van governance vraagstukken.

Voor dit profiel* zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • Bewezen bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Toezicht van een qua grootte vergelijkbare maatschappelijke organisatie;
  • Ervaring en vermogen heeft om evenwichtig, met natuurlijk gezag en boven de partijen het voorzitterschap te vervullen, en indien nodig die ook extern deskundig en vertrouwenwekkend te kunnen vervullen;
  • Strategisch inzicht heeft, overstijgend en integraal denkvermogen en een op dialoog gerichte stijl;
  • Is een goede sparringspartner en klankbord voor het bestuur;
  • Visie, deskundigheid en persoonlijkheid om een faciliterende rol te vervullen bij het mening- en besluitvormingsproces; sensitief voor de groepsdynamiek en de wijze waarop de Raad tot afweging, meningsvorming en besluitvorming komt;
  • Een open, verbindende en structurerende wijze van leidinggeven, met maximale participatie van alle RvT-leden, en met scherpte voor wat wanneer geagendeerd dient te worden; politiek en bestuurlijk sensitief en een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; beschouwend maar ook doortastend en overtuigend met de juiste toon;
  • Vaardigheden om een stuwende rol te vervullen in het verder ontwikkelen van de RvT als team van professionele toezichthouders; brengt energie en ambitie mee in de samenwerking binnen de RvT en met het bestuur en relevante stakeholders;
  • Een heldere, moderne visie op de toepassing van Good Governance;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, interpersoonlijke sensitiviteit en sociaalvoelend en verbindend vermogen, om een goede werkrelatie op te bouwen met de bestuurder en andere nauw betrokkenen zoals (voorzitter) Cliëntenraad en (voorzitter) OR.
*Formeel betreft het een beoogd voorzitter; statutair gezien kiest de RvT uit haar midden een voorzitter.
De procedure is afgerond
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo
Woon- en Zorgcentrum Humanitas | Deventer
Humanitas is een zelfstandig woonzorgcentrum in de Deventer wijk Keizerslanden voor senioren met een behoefte aan ondersteuning op gebied van wonen, welzijn en zorg. Bij Humanitas staan de begrippen welzijn en welbevinden centraal en wordt gewerkt vanuit de kernwaarden Liefde, Samen en Positief, waarbij medewerkers de ruimte krijgen om vanuit hun hart te werken.

Humanitas heeft een vernieuwende visie op zorg, welke als inspiratie gezien wordt door meerdere belangstellenden uit de sector. Innovaties worden toegejuicht en er lopen diverse projecten waarbij bewoners actief onderdeel uitmaken van de samenleving.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)