Referentienummer: 39280

Heuvelrug Wonen
Lid Raad van Commissarissen
39280

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken en verbindende toezichthouder met kennis van wonen & vastgoed en een goed gevoel voor maatschappelijk toegevoegde waarde

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Heuvelrug Wonen zijn wij op zoek naar een betrokken en verbindende toezichthouder met kennis van wonen & vastgoed en een goed gevoel voor maatschappelijk toegevoegde waarde
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Heuvelrug Wonen bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn er twee benoemd op voordracht van de huurdersbelangenvereniging. De RvC houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken van de corporatie via de directeur-bestuurder en staat deze met advies terzijde. De RvC vergadert ten minste vier maal per jaar. Daarnaast participeren de commissarissen in een commissie van de RvC en nemen ze deel aan themabijeenkomsten, stakeholdersbijeenkomsten en (informele) medewerkersbijeenkomsten.

Halverwege dit jaar ontstaan twee vacatures binnen de Raad van Commissarissen van Heuvelrug Wonen:
  • Een commissaris met profiel Vastgoed
  • Een commissaris met profiel Financiën

Beide nieuwe leden vormen samen de auditcommissie. Bij voorkeur brengt één van de nieuwe leden ook relevante ervaring mee ten behoeve van HR vraagstukken.
Profiel Vastgoed
Voor het profiel Vastgoed zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • ervaring heeft met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
  • kennis heeft van nieuwe woonconcepten, ontwikkelingen en innovaties in de bouw en deze kan vertalen naar kansen en mogelijkheden voor Heuvelrug wonen;
  • vanuit een lange termijnvisie op het portefeuillebeleid en met gevoel voor de strategische keuzes die de sociale woningbouw met zich meebrengt een klankbord is voor het bestuur;
  • bij voorkeur werkzaam is in de private sector, ervaring heeft met investeringsbeslissingen en projecten en deze zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
  • kennis heeft van relevante wet en regelgeving m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid);
  • affiniteit heeft met financiële vraagstukken.

Gelet op de huidige samenstelling van de RvC nodigen we jonge en wellicht minder ervaren toezichthouders uit om te reageren op dit profiel.
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
image002
Heuvelrug Wonen | Doorn
Heuvelrug Wonen is als woningcorporatie actief op de Utrechtse Heuvelrug. In de Doornse, Driebergse en Leersumse samenleving worden ruim 3.500 woningen verhuurd en beheerd. Begin 2022 is Heuvelrug Wonen gefuseerd met Woningbouwstichting Cothen. Ruim 40 medewerkers werken dagelijks samen met maatschappelijke partners aan een vitale en aantrekkelijke woonomgeving waarin het goed wonen is.