Referentienummer: 39281

Heuvelrug Wonen
Lid Raad van Commissarissen
39281

Lid Raad van Commissarissen

Scherpe en positief kritische toezichthouder met bestuurlijke ervaring en financiële achtergrond

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Heuvelrug Wonen zijn wij op zoek naar een scherpe en positief kritische toezichthouder met bestuurlijke ervaring en financiële achtergrond
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Heuvelrug Wonen bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn er twee benoemd op voordracht van de huurdersbelangenvereniging. De RvC houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken van de corporatie via de directeur-bestuurder en staat deze met advies terzijde. De RvC vergadert ten minste vier maal per jaar. Daarnaast participeren de commissarissen in een commissie van de RvC en nemen ze deel aan themabijeenkomsten, stakeholdersbijeenkomsten en (informele) medewerkersbijeenkomsten.

Halverwege dit jaar ontstaan twee vacatures binnen de Raad van Commissarissen van Heuvelrug Wonen:
 • Een commissaris met profiel Financiën
 • Een commissaris met profiel  Vastgoed

Beide nieuwe leden vormen samen de auditcommissie. Bij voorkeur brengt één van de nieuwe leden ook relevante ervaring mee ten behoeve van HR vraagstukken.
Profiel Financiën
Voor het profiel Financiën zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
 • een financiële achtergrond meebrengt (bijvoorbeeld als registeraccountant of registercontroller;
 • een brede ervaring meebrengt in eindverantwoordelijke functies;
 • gewend is te werken in een complex bestuurlijke omgeving met interne en externe stakeholders;
 • inzicht heeft in bestuurlijke, financiële en juridische consequenties van besluiten en deze weet te wegen in het kader van de maatschappelijke opgaven;
 • kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit;
 • kennis heeft van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, treasury en beleggingen;
 • een stevig gevoel heeft voor financiële risico’s, ruime ervaring met risicomanagement, alsmede het beoordelen van investeringsbeslissingen;
 • een stevig gevoel heeft voor financiële risico’s, ruime ervaring met risicomanagement, alsmede het beoordelen van investeringsbeslissingen;
 • als beoogd voorzitter van de auditcommissie in staat is om overige leden van de RvC mee te nemen in financiële afwegingen;
 • ervaring heeft als commissaris en in de auditcommissie, bij voorkeur opgedaan in de RvC bij een woningcorporatie.


De RvC hecht veel waarde aan diversiteit binnen haar team en nodigt daarbij ook nadrukkelijk kandidaten met een niet-westerse achtergrond uit om te reageren.
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
image002
Heuvelrug Wonen | Doorn
Heuvelrug Wonen is als woningcorporatie actief op de Utrechtse Heuvelrug. In de Doornse, Driebergse en Leersumse samenleving worden ruim 3.500 woningen verhuurd en beheerd. Begin 2022 is Heuvelrug Wonen gefuseerd met Woningbouwstichting Cothen. Ruim 40 medewerkers werken dagelijks samen met maatschappelijke partners aan een vitale en aantrekkelijke woonomgeving waarin het goed wonen is.