Referentienummer: 59026

Woonpartners Midden-Holland
Directeur-bestuurder
59026

Directeur-bestuurder

Verbindende en betrokken directeur-bestuurder die richting geeft aan de verdere ontwikkeling van de corporatie

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Woonpartners Midden-Holland, zoekt ERLY een verbindende en betrokken directeur-bestuurder die richting geeft aan de verdere ontwikkeling van de corporatie.
Woonpartners Midden-Holland staat voor Thuis in Wonen, nu én in de toekomst. Een belangrijke opgave is dan ook het toekomstbestendig maken van het bezit. Dat vraagt om gerichte investeringen in duurzaamheid en kwaliteitsverbeteringen, waarbij integrale afwegingen gemaakt moeten worden vanuit een financieel-, vastgoed- en maatschappelijk perspectief. Het verder vormgeven aan vastgoedsturing door inbedding van assetmanagement maakt daar onderdeel van uit. Tegen de achtergrond van de aanhoudende woningschaarste en grote druk op de woningmarkt staat uitbreiding van het bezit daarnaast de komende jaren hoog op de agenda.

Per 1 juli 2021 zal de huidige directeur-bestuurder de organisatie gaan verlaten. De Raad van Commissarissen van Woonpartners Midden-Holland is daarom op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. In de profielschets treft u nadere informatie aan over de toekomstige opgaven voor Woonpartners Midden-Holland, het gewenste profiel van de nieuwe directeur-bestuurder en de procedure.
Profiel
De nieuwe directeur-bestuurder heeft samen met het managementteam de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de ambities van Woonpartners Midden-Holland worden verwezenlijkt.

De directeur-bestuurder beschikt over de volgende kwaliteiten:  
     • Heeft kennis van en een duidelijke visie op sociale volkshuisvesting en de uitdagingen die daarbij horen;
     • Is in staat nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar gevolgen en opgaven voor Woonpartners Midden-Holland;
     • Is een verbindende en authentiek leider die in staat is om mensen mee te nemen en draagvlak te creëren;
     • Toont zich als een teamspeler met een natuurlijk overwicht die vertrouwen geeft en gebruik maakt van de kracht en professionaliteit van medewerkers in de organisatie;
     • Is een bevlogen en inspirerende persoonlijkheid en weet vanuit een positieve benadering mensen te inspireren en motiveren;
     • Stuurt vanuit vertrouwen en heeft empathisch vermogen om zich in anderen in te leven en aan te voelen wat er speelt;
     • Weet als cultuurdrager het goede voorbeeld te geven in het vergroten van het lerend vermogen door ook eigen kwetsbaarheid te durven tonen;
     • Heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en onderlinge verhoudingen en de daarbij horende interne en externe rollen en verantwoordelijkheden;
     • Zoekt actief de samenwerking op met gemeenten en met andere maatschappelijke partners in de regio en opereert daarin als boegbeeld voor de organisatie;
     • Is als netwerker in staat om in korte tijd nieuwe relaties op te bouwen en bestaande relaties op een duurzame wijze verder te verstevigen;
     • Is duidelijk en koersvast, kan kritisch zijn wanneer nodig en houdt de langere termijnkoers van Woonpartners Midden-Holland voor ogen;
     • Toont daadkracht in besluitvorming, staat daarin open voor argumentaties die andere inbrengen en durft indien nodig moeilijke beslissingen te nemen;
     • Is zichtbaar en toegankelijk en makkelijk benaderbaar voor medewerkers in de organisatie;
     • Kan zich goed verplaatsen in de problematiek van huurders, houdt het belang van huidige én toekomstige huurders voor ogen en betrekt de stichting Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden als gelijkwaardige gesprekspartner;
     • Beschikt in algemene zin over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage in profielschets).
 
Functie-eisen
Er wordt de volgende relevante ervaring en achtergrond gevraagd:
    • Academisch werk- en denkniveau;
    • Ruime leidinggevende ervaring en bestuurlijke kwaliteiten;
    • Bewezen ervaring met het optimaliseren van bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling- en vernieuwing;
    • Algemene kennis van vastgoed en acquisitie en (concept)ontwikkeling in het bijzonder;
    • Een eigen visie op maatschappelijke opgaven;
    • Ervaring in samenwerking met stakeholders en het onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden;
    • Aantoonbare betrokkenheid bij de maatschappelijke doelen van Woonpartners Midden-Holland en affiniteit met huurders.
Reactie en procedure
Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze vacature.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo Woonpartners MH
Woonpartners Midden-Holland | Waddinxveen
Woonpartners Midden-Holland vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Zuidplas en Alphen aan den Rijn. Als woningcorporatie verhuurt zij zo’n 8.000 woningen, met de focus op mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun woonbehoeften kunnen voorzien. Woonpartners Midden-Holland zoekt daarin actief de samenwerking met huurders, gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Zo werken zij samen aan betaalbaar wonen in leefbare en toekomstbestendige buurten en wijken.