Referentienummer: 59024

WBO Wonen
Directeur-bestuurder
59024

Directeur-bestuurder

Verbindende en betrokken bestuurder die WBO Wonen verder kan helpen ontwikkelen naar een corporatie van de toekomst

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor WBO Wonen, zoekt ERLY een verbindende en betrokken bestuurder die WBO Wonen verder kan helpen ontwikkelen naar een corporatie van de toekomst.
De woningmarkt in de regio Twente is dynamisch. Dat vraagt om een gerichte visie op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan sociale huisvesting in Oldenzaal. Belangrijke uitdagingen in de vastgoedportefeuille van WBO Wonen zijn meebewegen met de dynamiek en tegelijkertijd transformatie van het bezit. Zo zal de samenstelling van het bezit aangepast worden aan veranderende behoeften waarin ouderen en bijzondere doelgroepen meer nadruk krijgen. Tegelijkertijd zal het bezit moeten worden verduurzaamd om aan klimaatafspraken te voldoen en betaalbaarheid te borgen. De organisatie wordt op dit moment aangestuurd door een interim directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen van WBO Wonen is op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder.
Profiel
De nieuwe directeur-bestuurder werkt samen met het managementteam en de medewerkers aan het realiseren van de ambities van WBO Wonen. Het MT bestaat uit de managers Wonen, Vastgoed, Bedrijfsvoering. Daarnaast is er een HR&O adviseur. Zij werken als multidisciplinair team samen, waarin de directeur-bestuurder richting geeft aan de hoofdlijnen en aan integrale sturing op resultaat. Vanuit een gedeelde opgave, maar ieder met een eigen verantwoordelijkheid.

De directeur-bestuurder beschikt over de volgende kwaliteiten:  
     • Is een betrokken en verbindend persoon en in staat om en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen;
     • Is een bevlogen en inspirerende persoonlijkheid en weet op een coachende wijze mensen aan te sturen en te motiveren;
     • Stuurt vanuit vertrouwen en is gericht op resultaat, koersvast en toont zich daarin daadkrachtig en besluitvaardig;
     • Is realistisch en heeft oog voor de balans tussen maatschappelijk en financieel rendement en weegt kansen en risico’s tijdig af;
     • Is bestuurlijk sensitief: een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen; kan de gevolgen van woorden en daden goed inschatten;
     • Zoekt pro-actief samenwerking en betrekt intern en extern mensen in informatieverzameling en besluitvorming;
     • Is zich bewust van de voorbeeldrol als directeur-bestuurder; weet snel te schakelen op verschillende onderwerpen en daarin de hoofdlijnen te herleiden en geeft medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid voor eigen professionele rolinvulling;
     • Heeft passie en affiniteit met de volkshuisvesting en de maatschappelijke doelen;
     • Staat dichtbij de huurder en betrekt de huurdersvereniging Blij Wonen als gelijkwaardige gesprekspartner;
     • Beschikt in algemene zin over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage).
 
Functie-eisen
Er wordt de volgende relevante ervaring en achtergrond gevraagd:
    • Academisch werk- en denkniveau;
    • Ruime leidinggevende ervaring en bestuurlijke kwaliteiten;
    • Ervaring in samenwerking met stakeholders en onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden;
    • Ervaring met bestuurlijke context en bijbehorende rollen en dynamiek;
    • Een eigen visie op de opgaven voor de volkshuisvesting en affiniteit met vastgoedprojecten;
    • Ervaring met het optimaliseren van bedrijfsvoering en professionalisering van een organisatie.
Reactie en procedure
Bent u die verbindende en betrokken bestuurder die WBO Wonen verder kan ontwikkelen naar een corporatie van de toekomst? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Karin Broekhuizen, telefoon: (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl, o.v.v. ref.nr. 59024.

De benoeming van de nieuwe bestuurder voor WBO Wonen zal plaatsvinden volgens de competenties en nieuwe richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een assessment en een fit- en proper test maken onderdeel uit van deze procedure. Benoeming is voorzien halverwege 2021 en vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
header_logo
WBO Wonen | Oldenzaal
WBO Wonen is als betrokken en lokaal verankerde woningcorporatie nauw verbonden aan de Oldenzaalse samenleving. Met meer dan 60 collega’s zetten zij zich iedere dag in voor goed wonen voor zo’n 8.000 mensen die wonen in de ruim 4.000 woningen die in bezit zijn van WBO Wonen.

WBO Wonen staat voor en handelt vanuit vier kernwaarden waar iedereen uit de organisatie op aanspreekbaar is: Eigen, Betrokken, Open, Gewoon Doen.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
OCPS

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector
Opleiding Bestuurder Corporatie

Opleiding Bestuurder Corporatie 21ste eeuw

De opleiding voor nieuwe en aankomende bestuurders met een unieke meeloopstage
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim