Referentienummer: 59050

Woonstichting Vryleve
Directeur-bestuurder
59050

Directeur-bestuurder

Een hands-on bruggenbouwer die richting kan geven aan kleine en sterk lokaal verankerde corporatie

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Wij zoeken een hands-on bruggenbouwer die richting kan geven aan een kleine en sterk lokaal verankerde corporatie
Woonstichting Vryleve heeft als missie om te zorgen voor voldoende, passende, betaalbare en op langere termijn duurzame woningen voor de mensen die in één van de zes dorpen op het Gelders Eiland willen wonen. 

De komende jaren liggen er mooie opgaven voor Vryleve, zoals de nieuwbouwopgave van 90 woningen, herziening van het ondernemingsplan en alle ontwikkelingen vanuit de landelijke programma’s die naar lokaal niveau vertaald moeten worden. De financiële situatie van de corporatie is goed, maar de toekomst vraagt wel meer dan voorheen om het maken van keuzes.
Medio 2023 gaat de huidige directeur-bestuurder met pensioen. De Raad van Commissarissen (RvC) van Woonstichting Vryleve is op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder.  
Profiel
Woonstichting Vryleve zoekt een directeur-bestuurder die klaar is voor de toekomst, met kennis en inzicht van de volkshuisvesting en een hart voor de huurder. Iemand die mee kan en wil gaan in de nieuwe ontwikkelingen in de sector. Hij/zij koestert het mooie bezit, is verbindend, ruimte gevend en schakelt makkelijk van strategisch naar operationeel niveau met diverse gesprekspartners. De nieuwe directeur-bestuurder heeft er plezier in om een gezamenlijke volkshuisvestelijke visie te vormen met collega’s, huurders, huurdersorganisaties en externe stakeholders, en is in staat om daarin maatschappelijke en demografische ontwikkelingen te vertalen.

Gelet op de opgaven waar Vryleve voor staat, zoeken wij een directeur-bestuurder die de volgende kwaliteiten heeft:
  • Is als meewerkend voorman goed in staat leiding te geven aan een kleine organisatie. Hij/zij kan breed schakelen op uiteenlopende onderwerpen;
  • Kent de corporatiesector en heeft affiniteit met kleine e/o middelgrote woningcorporaties, kan zich de daarbij behorende wet- en regelgeving snel eigen maken en heeft visie op de ontwikkelingen in de sector;
  • Is in staat om de professionaliseringsslag in de organisatie verder vorm te geven en daarbij de medewerkers te coachen, te ondersteunen en de kans te geven om te groeien;
  • Weet in goede samenwerking met lokale belanghouders vorm te geven aan projecten op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid;
  • Weet de nieuwe ontwikkelingen in de volkshuisvestingssector goed te vertalen naar gevolgen voor de lokale situatie, kan daarbij goed schakelen zowel op strategisch als op tactisch en operationeel niveau;
  • Zorgt voor optimale dienstverlening en weet daarbij de huidige goede contacten met huurders te continueren;
  • Zorgt voor een goede communicatie en informatievoorziening richting de Raad van Commissarissen, waaronder kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening;
  • Is goed in staat om een professioneel netwerk van interne en externe stakeholders/partners op te bouwen, te onderhouden en te benutten en de organisatie optimaal te vertegenwoordigen;
  • Heeft een goed gevoel voor de lokaal sterke verankering; heeft gevoel voor de cultuur van het dorp en is zichtbaar aanwezig;
  • Relevante ervaring met projectmanagement van nieuw- en verbouw en onderhoud is een pré.
 
De procedure is afgerond
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
images
Woonstichting Vryleve | Zevenaar
Woonstichting Vryleve is een woningcorporatie in de gemeente Zevenaar met zo’n 1.500 huurwoningen. De corporatie werkt met haar circa 17 zeer betrokken medewerkers iedere dag aan de woonbehoeften en woonwensen in haar werkgebied het Gelders Eiland.