Referentienummer: 85318

Beter Wonen Vechtdal en De Veste
Directeur-bestuurder
85318

Directeur-bestuurder

Verbindende bestuurder die richting kan geven aan nieuwe organisatie

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de nieuwe corporatie met circa 10.000 woningen, die zal ontstaan na de fusie van Beter Wonen Vechtdal en De Veste, zoeken wij een verbindende Directeur-bestuurder die richting kan geven aan de nieuwe organisatie. 
De nieuwe directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor en geeft leiding aan een succesvolle fusieorganisatie. Hij/zij is daarnaast verantwoordelijk voor de kwaliteit van het strategische beleid, de operationele uitvoering daarvan en de te bereiken resultaten hierin. Tevens draagt de bestuurder zorg voor een effectieve en efficiënt functionerende organisatie en stuurt op kwaliteit, professionaliteit en integraliteit van processen. Hij/zij schept daarbij de voorwaarden waardoor de organisatie zich verder kan ontwikkelen en bevordert een daarbij passende organisatie- cultuur. De nieuwe bestuurder is het gezicht naar buiten, vertegenwoordigt de organisatie naar huurders, andere stakeholders en in de externe netwerken. Hij/zij legt op een open en transparantie wijze verantwoording af aan de RvC.

Gelet op de opgaven waar de fusieorganisatie Beter Wonen Vechtdal en De Veste  voor staat, zoeken wij een directeur-bestuurder met de volgende kwaliteiten:
 • De nieuwe directeur-bestuurder beschikt over inspirerend en situationeel leiderschap en vindt het een uitdaging om aan de nieuwe organisatie verder vorm te geven;
 • Heeft een heldere visie op de toekomst van de volkshuisvesting (inclusief de digitale en technologische ontwikkelingen), kan deze uitdragen, begrijpt hoe het speelveld eruitziet en wat dit van een directeur-bestuurder vraagt;
 • Heeft ervaring met het besturen van een complexe organisatie en is van nature een verbinder en bruggenbouwer zowel binnen de organisatie als met stakeholders;
 • Is in staat om als boegbeeld van de organisatie op alle niveaus vertrouwen en draagvlak te creëren;
 • Is als coachend leider in staat om de kwaliteiten van medewerkers naar boven te halen, ruimte te geven voor ontwikkeling en mensen in beweging te krijgen;
 • Heeft affiniteit met het type werkgebied (ruraal met middelgrote kernen);
 • Hecht aan een goed functionerende governance, heeft moderne governance-opvattingen en weet optimaal gebruik te maken van de kennis en ervaring van de leden van de RvC;
 • Heeft een plezierige persoonlijkheid, stevig en met gevoel voor humor;
 • Heeft inlevingsvermogen in de belangen van huurders en andere belanghouders en het vermogen om in begrijpelijke taal met de huurders te communiceren.
Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Kennis en ervaring met de volkshuisvesting en visie op de veranderingen in de sector;
 • Managementervaring en ervaring met fusie -en/of integratieprocessen;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Kennis op het gebied van bedrijfsvoering, financiele sturing en ICT;
 • Ervaring in samenwerking met sociaal-maatschappelijke doelgroepen, gemeenten en externe toezichthouders;
 • Kennis en ervaring op het snijvlak van zorg & welzijn;
 • Brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid met de huurders en de maatschappelijke doelen van de corporatie.
Competenties en persoonlijkheid
 • Is een verbindende en inspirerende leider;
 • Is pragmatisch, vernieuwend en flexibel en vindt het leuk om aan nieuwe organisatie sturing en richting te geven;
 • Combineert zakelijkheid met maatschappelijke empathie;
 • Is integer, toegankelijk, samenwerkingsgericht en weet zich goed in de ander te verplaatsen;
 • Communiceert open, transparant en duidelijk; spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden, komt ook zelf de gemaakte afspraken na;
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen en de bijbehorende processen;
 • Is zich bewust van zijn/haar voorbeeldrol als directeur-bestuurder;
 • Beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV 2015 (zie bijlage).
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
logo
Fusiecorporatie Beter Wonen Vechtdal en De Veste | Vechtdal
Woningcorporatie De Veste en Beter Wonen Vechtdal hebben het voornemen om te fuseren tot één corporatie in het Vechtdal. Al enige tijd wordt er gewerkt aan verdere samenwerking tussen de beide woningcorporaties. In april is door beide besturen en RvC’ s formeel het voornemen tot fusie uitgesproken. Met de fusie zal een nieuwe organisatie ontstaan met circa 10.000 woningen. Het samenvoegen van de twee organisaties helpt de portefeuille nog beter af te stemmen op de volkshuisvestelijke opgave, te investeren in de voorliggende duurzaamheidsopgave en een robuustere organisatie te zijn die ruimte biedt voor zowel verdere verbetering van de dienstverlening als ontwikkeling van medewerkers. Het voornemen is om de daadwerkelijke juridische fusie te laten plaatsvinden op 1 januari 2019.

De Veste heeft circa 6.500 woningen in eigendom (waarvan bijna 3.000 onzelfstandig) en Beter Wonen Vechtdal ongeveer 3.500 woningen. Beide corporaties werken op dit moment als ‘buren’ samen in hetzelfde kernwerkgebied: de gemeenten Hardenberg en Ommen die deel uitmaken van de woningmarktregio Zwolle/Stedendriehoek. De maatschappelijke context waarin Beter Wonen Vechtdal en De Veste acteren is dan ook veelal dezelfde. Het geografisch werkgebied overlapt voor een groot deel en ook de in het werkgebied actieve maatschappelijke stakeholders werken doorgaans met beide corporaties samen.

Er is gekozen voor een besturingsmodel met één directeur-bestuurder. Bij beide organisaties wordt op dit moment de positie ingevuld door een interim bestuurder. De nieuwe directeur-bestuurder geeft direct leiding aan een meerhoofdig MT (de invulling moet nog worden bepaald). Daarnaast geeft de directeur-bestuurder leiding aan de medewerkers van de staf. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Commissarissen. Binnen de fusieorganisatie zullen straks circa 85 medewerkers werkzaam zijn.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)